Konfrontace: Blízká setkání různého druhu

1. 3. – 1. 4. 2012

Panelová výstava s názvem Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, kterou na podzim 2011 představilo Centrum současného umění DOX na piazzetě Národního divadla jako součást projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem je od 1. do 30. března k vidění před DBK Budějovická.
Výstava představuje 34 panelů tvořených dvojicemi dokumentů, nejčastěji fotografií, které pocházejí ze zpravodajských zdrojů, především fotobanky ČTK nebo novin a časopisů. Zvolená metoda navazuje na konfrontáže Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let 20. století. Konfrontací fotografií, novinových titulků nebo jiných dokumentů vzniká nový význam, který dává vyniknout podobnostem nebo naopak rozdílům zobrazených skutečností – rozmanitých jevů minulosti a současnosti, významných historických událostí
i každodenních situací.
Tato „blízká setkání různého druhu“ tak nutí diváka k zamyšlení nad současností a nedávnou minulostí i nad tím, jakou roli hrajeme v jejich vztahu. Výstava je veřejnosti přístupná zdarma po celý březen na prostranství před DBK Budějovická. V dubnu se projekt přesune do Ústí nad Labem, kde bude představen na otevřeném prostranství kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) pod záštitou prorektora doc. ak. mal. Vladimíra Švece. Od května bude výstava putovat po dalších českých městech.

Autorem a kurátorem výstavy je umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl.
Konfrontace můžete přivézt i do Vašeho města, více informací na: doxagora@dox.cz.

O Konfrontacích a otázkách, které vyvolávají, můžete diskutovat na http://www.facebook.com/Konfrontace