Konfrontace - blízká setkání různého druhu, kampus UJEP, Ústí nad Labem

2. – 30. 4. 2012

Putovní výstava s názvem Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, kterou na podzim 2011 představilo Centrum současného umění DOX na piazzetě Národního divadla jako součást projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem je od 2. do 30.4. vystavena v areálu kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, před vstupem do budovy UJEP Fakulty umění a designu (Pasteurova 9) pod záštitou prorektora doc. ak. mal. Vladimíra Švece.
Výstava představuje 18 panelů tvořených dvojicemi dokumentů, nejčastěji fotografií, které pocházejí ze zpravodajských zdrojů, především fotobanky ČTK nebo novin a časopisů. Zvolená metoda navazuje na konfrontáže Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let 20. století. Konfrontací fotografií, novinových titulků nebo jiných dokumentů vzniká nový význam, který dává vyniknout podobnostem nebo naopak rozdílům zobrazených skutečností – rozmanitých jevů minulosti a současnosti, významných historických událostí
i každodenních situací. Tato „blízká setkání různého druhu“ tak nutí diváka k zamyšlení nad současností a nedávnou minulostí i nad tím, jakou roli hrajeme v jejich vztahu. Výstava je veřejnosti přístupná zdarma. V březnu byla vystavena na prostranství před pražským DBK Budějovická. V květnu se výstava přesouvá do Liberce.

Autorem a kurátorem výstavy je umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl.
Konfrontace můžete přivézt i do Vašeho města! Více informací na: doxagora@dox.cz.

O Konfrontacích a otázkách, které vyvolávají, můžete diskutovat na http://www.facebook.com/Konfrontace
Děkujeme Radě pro mezinárodní vztahy za zapůjčení výstavních panelů.