Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, Masarykovo náměstí v Hradci Králové

26. 10. – 30. 11. 2012

Putovní projekt s názvem Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, který na podzim 2011 představilo Centrum současného umění DOX na piazzetě Národního divadla jako součást projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem, je od 26. 10. do 1. 12. vystavena na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Hradec Králové je prvním městem, které si výstavu inciativně vyžádalo a slavnostně ji představí během Oslav vzniku Československa dne 28. 10. 2012.
V prosinci bude výstava převezena zpět do místa svého vzniku centra DOX, kde bude jejímu putování po českých a moravských městech věnována diskuze ve středu 12. 12. od 18 hodin v rámci debatního cyklu DOXagora.
Výstava představuje 18 panelů tvořených dvojicemi dokumentů, nejčastěji fotografií, které pocházejí ze zpravodajských zdrojů, především fotobanky ČTK nebo novin a časopisů. Zvolená metoda navazuje na konfrontáže Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let 20. století. Konfrontací fotografií, novinových titulků nebo jiných dokumentů vzniká nový význam, který dává vyniknout podobnostem nebo naopak rozdílům zobrazených skutečností – rozmanitých jevů minulosti a současnosti, významných historických událostí 
i každodenních situací. Tato „blízká setkání různého druhu“ tak nutí diváka 
k zamyšlení nad současností a nedávnou minulostí i nad tím, jakou roli hrajeme v jejich vztahu. Výstava je veřejnosti přístupná zdarma.
Autorem a kurátorem výstavy je umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl.
Konfrontace můžete přivézt i do Vašeho města! Více informací na: doxagora@dox.cz. 
O Konfrontacích a otázkách, které vyvolávají, můžete diskutovat na  http://www.facebook.com/Konfrontace 
Děkujeme Radě pro mezinárodní vztahy za zapůjčení výstavních panelů.