Konfrontace: blízká setkání různého druhu, UP v Olomouci

31. 8. – 1. 10. 2012

Putovní výstava s názvem Konfrontace: Blízká setkání různého druhu, kterou na podzim 2011 představilo Centrum současného umění DOX na piazzetě Národního divadla jako součást projektu Luciferův efekt: Střetnutí se zlem, je od 31. 8. do 1. 10. vystavena na nádvoří Univerzity Palackého v Olomouci (Univerzitní ulice).  Poté bude výstava pokračovat na své pouti po České republice - vydá se do Opavy a Hradce Králové a svou téměř roční pouť završí opět v Praze - bude vystavena na dvoře centra DOX.
Výstava představuje 18 panelů tvořených dvojicemi dokumentů, nejčastěji fotografií, které pocházejí ze zpravodajských zdrojů, především fotobanky ČTK nebo novin a časopisů. Zvolená metoda navazuje na konfrontáže Zdeňka Urbánka a Jiřího Koláře z počátku 50. let 20. století. Konfrontací fotografií, novinových titulků nebo jiných dokumentů vzniká nový význam, který dává vyniknout podobnostem nebo naopak rozdílům zobrazených skutečností – rozmanitých jevů minulosti a současnosti, významných historických událostí  
i každodenních situací. Tato „blízká setkání různého druhu“ tak nutí diváka  
k zamyšlení nad současností a nedávnou minulostí i nad tím, jakou roli hrajeme v jejich vztahu. Výstava je veřejnosti přístupná zdarma.

Autorem a kurátorem výstavy je umělecký ředitel Centra současného umění DOX Jaroslav Anděl.
Konfrontace můžete přivézt i do Vašeho města! Více informací na: doxagora@dox.cz. 
O Konfrontacích a otázkách, které vyvolávají, můžete diskutovat na http://www.facebook.com/Konfrontace 
Děkujeme Radě pro mezinárodní vztahy za zapůjčení výstavních panelů.