Krzysztof Wodiczko: OUT/INSIDE(RS)

22. 2. – 6. 5. 2013

Centrum současného umění DOX představí jednu z nejobsáhlejších přehlídek díla světově proslulého polského umělce Krzysztofa Wodiczka.
Válka, konflikt, trauma, paměť a komunikace ve veřejné sféře jsou ústředními tématy, kterým se Wodiczko věnuje již přibližně čtyřicet let. Ve své tvorbě kombinuje umění a technologie s kritickým přístupem, přičemž cílem je tematizace sociálně kritických otázek a komunit žijících na okraji, kterým je obvykle věnována veřejná pozornost pouze v malé míře.

Wodiczko je znám jako umělec, který přináší znepokojivá svědectví, připomíná nepohodlné pravdy a upozorňuje na rozpory mezi slovy a činy většinové společnosti. K tomuto účelu používá specifické umělecké metody. Je průkopníkem velkoformátových videoprojekcí na pomníky a významné veřejné budovy či propagátorem tzv. sociálního designu sloužícího ke komunikaci příslušníků menšin s většinovou společností.

Výstava v centru DOX bude vůbec první prezentací v České republice. Vedle dokumentace jeho projekcí na veřejné budovy na různých místech světa, ukáže i některé příklady sociálního designu, například vozítko pro bezdomovce nebo speciální hole s videomonitorem, sloužící ke komunikaci příslušníků menšin ve většinové
společnosti.

Nejnovější umělcovo dílo Out/Inside(ři), které vzniklo ve spolupráci s Centrem DOX a romskou komunitou ze Šluknovského výběžku dalo i název celé výstavě. Autor se v něm věnuje postavení Romů v České republice a konfrontuje tak palčivý společenský problém s historickými symboly v podobě hrdinů českých dějin. Tak, jako v celé své tvorbě dává i v tomto díle umělec hlas lidem, které společnost vytlačila na svůj okraj, a osvětluje neřešené otázky nečekaným způsobem.

K výstavě vyjde publikace věnovaná novému Wodiczkovu dílu a romské problematice, zasazené do širšího kontextu kulturních, sociálních
a politických otázek české společnosti.
Krzysztof Wodiczko (*1943) je polský umělec působící v USA, proslulý svými velkoformátovými videoprojekcemi prezentovanými na architektonických fasádách a monumentech. Dosud realizoval více než 80 veřejných projekcí
v Austrálii, Kanadě, Anglii, Německu, Holandsku, Izraeli, Japonsku, USA atd. Pedagogicky působí na Harvard Graduate School of Design (GSD) v New Yorku, dále jako hostující profesor Varšavské školy sociální psychologie. Je mimo jiné nositelem prestižní Hiroshima Art Prize.

Kurátoři: Jaroslav Anděl a Krzystof Wodiczko

Doprovodný program k výstavě

2. 3. – 3. 3. 2013
Jeden svět v DOXu – BARCAMP: otevřená nekonference na téma
“Naděje, kreativita a inovace pro společnost bez násilí a nenávisti”

6. 3. 2013 / 19h
Jeden svět v DOXu – Na divokém severu
filmová projekce + debata s režisérem Davidem Vondráčkem

15. 3. 2013 / 9.30–13.30h
Kreativní vzdělávání v multikulturní výchově – workshop pro pedagogy

10. 4. 2013 / 18h
(Ne)přizpůsobivá škola – diskuze z debatního cyklu DOXagora


K výstavě probíhají pravidelné víkendové komentované prohlídky.

Fotografie z vernisáže 21. 2. 2013.
Partnerem výstavy je:
Velvyslanectví USA v Praze.