Ladislav Kuk: „Výstava byla…“

1. 12. 2014 – 4. 1. 2015

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění.
Vernisáž: 1. 12. v 17h

Ladislav Kuk je tvůrcem monumentálního insitního díla, které se pohybuje na pomezí deníkových zápisů a specificky vizuálně rytmizovaného „autorskoknižního“ prostoru. Desítky jeho sešitů, které se v prosinci představí v Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička, jsou záznamem jeho pohybu v prostoru světa, jenž se mu, jako člověku s Downovým syndromem, jeví odlišně a jenž na něj klade jiné nároky než na ostatní. Ladislav Kuk se však se s tímto světem vyrovnává po svém, bezprostředně a radostně. Má hluboký cit pro vizuálně krásné, za rok navštíví stovky výstav, o nichž si vede podrobné zápisy, pojímané verbálně i graficky jinak, než bychom běžně čekali. Jeho přímé, neodvozené vidění je touto jinakostí velmi inspirující, ještě mnohem více však tím, co je v jeho přístupu ke světu vlastní každé lidské bytosti – snahou o orientaci ve světě, tvorbou řádu z chaosu, rytmizací časoprostoru, osobním uchopením skutečnosti, a navíc pak málo vídanou hlubokou jednotou tvoření a bytí.

Kurátorka: Lucie Rohanová