Libor Svoboda: Better City

26. 5. – 17. 8. 2016

Města tvoří krajiny. Vizuální stránku těchto krajin prozkoumává projekt Better City . Instalace sestávající z tisků a intervence do prostoru interiéru odkazuje k problematickému aspektu urbanismu, jímž je úroveň plánovitosti ve vztahu ke svévolným proměnám blízkým organičnosti či chaotičnosti. Geometrické uspořádání a plánovaný přístup byl ustavičně pokládán za zásadní předpoklad dokonalého prostoru, ideálního města.
Libor Svoboda (1981) je absolvent ateliérů Digitální / Interaktivní média (Štěpánka Šimlová / Pavel Kopřiva) a doktorand na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Vernisáž za přítomnosti autora se uskuteční 26.5. v 18:00 hodin.

Kurátor výstavy: Jan Kuntoš