Lumír Jisl a Mongolsko

4. – 21. 9. 2014

Fotografie 1957-1963

Výstava mapuje tři mongolské expedice Lumíra Jisla (1921-1969), předního československého badatele v oblasti mongolské archeologie a znalce orientálního umění a hmotné kultury. Jisl se odborně zabýval buddhistickým uměním v Číně, Tibetu a zejména Mongolsku, kam roku 1958 vedl první československou archeologickou expedici a učinil unikátní objevy při zkoumání památníku prince Kültegina (685-732).

Pouze několik z fotografií, které výstava představuje, bylo dosud publikováno, a vystaveny byly zatím pouze v prestižním ulánbátarském Dzanabadzarově museu v srpnu 2014, české publikum se zde s nimi setkává poprvé. Díky svědomité péči rodiny Lumíra Jisla o jeho vědeckou pozůstalost můžeme dnes, po více než půlstoletí, spatřit unikátní snímky zachycující po staletí nezměněný svět mongolské civilizace v posledních okamžicích před jeho hlubokou a nevratnou proměnou, tedy Mongolsko tak, jak jej už nikdy neuvidíme.

Výstava probíhá v Archivu výtvarného umění v Malé věži DOXu. Vernisáž proběhne 4. 9. od 18h.