Magdaléna Manderlová – Zpaměti

6. 6. – 10. 7. 2016

Krajina Magdalény Manderlové (*1991) vzniká na cestách. Absolventka ateliéru malby na Ostravské univerzitě putuje ráda. Ať již v rámci studia, pracovně, či v rámci turné jako písničkářka navštívila Magdaléna v posledních letech Bulharsko, Island, Francii, Německo…


Odtud a odjinud přiváží zápisky, kresby, fotografie i melodie. Píše střídavě v češtině a angličtině, kreslí vším co nalézá - na cokoli co cestou potká. Právě i setkávání mnoha médií je pro ni charakteristické. Její krajina není předem žánrově ohraničena. Hranice Magdaléna nelézá teprve při svém putování - a citlivě je zachycuje do slov, obrazů či hudby. Z moře a písku, z větru, z paprsků světla a stínů stromů.


Ve své tvorbě nepopisuje, co vidí. Své obrazy ostatně ani nemaluje v plenéru, jak by se od krajináře dalo čekat, ale ke krajině se vrací až doma, v ateliéru či u psacího stolu. Jako by spíše chtěla zachytit paměť. Nejde jí tedy ani tak o přesnost - o autentické zachycení místa. Spíše chce v hudbě zahrát barvy, v písňovém textu popsat doteky, namalovat vůně a zvuky. Zpaměti.


V červnové Poličce jsou vystaveny drobné sešity z pobytu na Islandu v roce 2015. Ačkoli vystavujeme pouze několik kusů, ve skutečnosti jich vznikly desítky. Vždy v jednom exempláři, sobě blízké, nikdy však stejné. Všech ostatních však autorka již pozbyla. Některé rozdala, jiné prodala za symbolické ceny při koncertech a vystoupeních.


Anna Pleštilová