Marek Schovánek: Pharmatopia

7. 2. – 1. 4. 2014

Instalaci Pharmatopia tvoří ručně vytvářené skulptury – lesklé barevné pilulky, jejichž různé tvary, velikosti a výrazné barvy jim dodávají téměř „komerční“ přitažlivost a vyvolávají v člověku touhu je získat.

Při pohledu zblízka lze na každé pilulce přečíst „brand name“ – vyryté označení vyjadřující přání nebo fantazii, které nejsou k dostání v lékárně, ale odkazují k touhám přesahujícím lidské potřeby. Tyto názvy jsou hrou s lidskými přáními a sny uvedenými v katalogu neuskutečnitelných realit: kupte si metafyziku, získejte důvěru, užijte si pomstu, dejte si pilulku na bolest. Všechno se nabízí jako lákavý produkt.

Instalace se tak stává pokračováním snu, který nabízí moderní farmaceutický průmysl, je sociální kritikou našich hyperreálných potřeb a zároveň zachycuje lákavou vizi o transcendenci ducha prostřednictvím chemie a možnost překonat bez námahy a na počkání hranice lidských možností.

V názvu Pharmatopia zaznívá spojení farmaceutického průmyslu s utopií. Lék nám není nabízen proto, abychom se léčili, ale abychom uvěřili slibu budoucí a námi vysněné reality. Instalace se stává realitou snu, který moderní farmaceutický průmysl nabízí a zároveň je kritikou našich nepřiměřených potřeb. Výstava Pharmatopia se zároveň dotýká otázky, do jaké míry je globální distribuce léčiv soustředěna jen do ekonomicky vyspělých zemí a v jakém rozsahu pomíjí potřeby lidí z dosud nerozvinutých zemí a regionů.

Pharmatopia je první výstava v rámci projektu Museo Mundial.

Projekt Museo Mundial

Koncepce projektu v ČR: T. Tožička a M. Kreuzzieger

Smyslem evropského projektu Museo Mundial je prostřednictvím výstav a muzejních intervencí vyvolat diskusi o Rozvojových cílech tisíciletí (prioritách, které v r. 2000 vyhlásila OSN). Dalším cílem je využít možnosti zatím opomíjené spolupráce mezi výstavními institucemi s rozvojovými organizacemi pro seznámení veřejnosti s programy a tématy, které propojují náš lokální pohled s globálním kontextem. 

Více informací: www.ceskoprotichudobe.cz, www.educon.cz