Marek Schovánek: PROPAGANDA

30. 10. 2015 – 11. 1. 2016

„Velká retrospektiva nejlepšího neznámého umělce na světě: Marka Schovánka“

Propaganda = způsob komunikace zaměřený na ovlivňování názorů a postojů obyvatelstva.

Že obraz dokáže vyprávět příběh, nikoho nepřekvapí. Pokud to však platí o celé výstavě, je dobré zpozornět: v tomto případě fungují jednotlivé práce, jako střípky abstraktní mozaiky, které společně dohromady tvoří širší koncept. Není podstatné, zda na první pohled formou a obsahem „pasují dohromady”. Naopak: čím rozmanitější se mohou jevit díla prezentovaná na této výstavě, tím širší je záběr sdělení, skrytých odkazů a asociací pro diváka, který se ponoří do proudu vjemů tvořených obrazy, reliéfy a metamorfovanými předměty.

V případě česko-kanadského umělce Marka Schovánka je výsledek tohoto propojení vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí. Schovánek nám ukazuje temné krajiny a abstraktní pruhy, písmomalby, portréty a „fotky” z reklamních plakátů. Ty pak jako celek tvoří příběh vyprávějící mnohé o stavu a možnostech umění na počátku 21. století. Čeho je umělec na osobní a společenské úrovni ještě schopen dosáhnout – ať již maluje, vytváří objekty, či oboje – tváří v tvář tolika rozličným vlivům, kterým je vystaven v kulturní a politické oblasti? A na které má odpovídajícím způsobem reagovat?

Schovánkova odpověď je zcela jasná: umělec musí aktivně vystupovat, může svobodně kritizovat či ironicky odkrývat často absurdní kořeny závažných, znepokojivých událostí. Zároveň nikdy nesmí podle Schovánka tvořit s pocitem, že se o to pokouší jako první. V posledních desetiletích se umění vyvinulo tak závratnou rychlostí, vystřídaly se všechny myslitelné styly, koncepty nápady a úhly pohledu, že umělci zbývá jen velice málo prostoru k něčemu zcela novému. Pokud se tedy nevydá cestou akční malby, pop-artu a konceptuální tvorby, fotografického realismu, minimalismu, performance a video-artu. Jedině pak si může opravdu hrát, vytvářet z tohoto rekvizitáře něco skutečně vlastního, tvořit asociace a předávat své poselství, aniž by se vystavoval případnému osočování z naivity.

Tyto druhy interakcí lze nalézt u všech Schovánkových obrazů bez ohledu na to, jak je člověk poskládá dohromady. Toto mozaikovité uspořádání je zároveň i odrazem autorova života. Narodil se roku 1965 v tehdejším Socialistickém Československu, záhy však s rodiči emigroval do Kanady, kde vystudoval umění na University of Alberta v Edmontonu. V roce 1993 se přestěhoval do Berlína a částečně se usadil také v nyní již svobodné Praze, kde má jeho rodina stále kořeny.

Toto proplouvání mezi systémy, tato procházka po linii lomu nedávné minulosti, je podtextem udávajícím tvar umělecké práce Marka Schovánka. Život, stejně tak i umění, naplňují možnosti, eventuality a rozhodnutí zajišťující setrvalý pohyb vyššího celku. Formální, kritické a narativní jsou prvky, jimiž Schovánek píše svůj vizuální román. Neříká nám nic menšího, než čím umění samotné může být. A čeho je schopno.

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Text: Ulrich Clewing

Doprovodný program:
12. 12. | 14 – 17h
Lovci a sběrači  dárků – rodinnávýtvarná dílna
9. 1. | 14 – 17h
Lovci a sběrači  dárků – rodinnávýtvarná dílna
Komentované prohlídky výstavy: 15. 11. 2015
Fotografie z vernisáže 29. 10. 2015.