MARTIN RAJNIŠ: Huť architektury

27. 6. – 6. 11. 2014

Je nutno začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody. Ponořit se do prostředí, do systému, z kterého jsme povstali.“ 
                                                                                                                                                                                                                                                             Martin Rajniš


Výstava představuje průřez tvorbou architekta Martina Rajniše a jeho ateliéru se zaměřením na posledních 12 let. Martin Rajniš se na mapu světové architektury zapsal významnými projekty, které spojuje myšlenka dlouhodobé udržitelnosti, ekologie a představa architektury jako nástroje pro rozvoj komunity-společnosti. Východiskem jeho tvorby je filozofie tzv. „přirozené architektury“.

Martin Rajniš vystudoval ČVUT a AVU a v sedmdesátých letech pracoval v SIALu, vedeném Karlem Hubáčkem. Spolu s J. Eislerem a M. Masákem jsou autory projektu pražského obchodního domu Máj na Národní třídě. Je spoluautorem pavilonu dějin dopravy na Expo 1986 ve Vancouveru. Po revoluci vedl se S. Fialou, J. Zimou a T. Prouzou D. A. Studio, jehož nejrozsáhlejším projektem byla výstavba nového centra na Smíchově.

V posledních dvou desetiletích se tvorba Martina Rajniše výrazně proměnila. Věnuje se menším stavbám postaveným z přírodních materiálů (dřevo, kámen, sklo), a snaží se najít takové cesty, které by s minimem prostředků a s velkou pokorou k existujícím stavbám i krajině sloužily co nejširší skupině uživatelů a znovu vrátily architektuře její klíčové postavení v lidské civilizaci, které, zdá se, je v současném světě značně ohroženo.

19. 5. 2014 Martin Rajniš převzal v Place du Trocadéro v Paříži prestižní ocenění „Global Award for Sustainable Architecture“, kterou od roku 2007 každoročně uděluje nadace Locus za výjimečný přínos světové architektuře.

Kurátor: Leoš Válka

Kurátorská spolupráce: Martin Rajniš, David Kubík

Doprovodné programy:

20. 7. | 16h

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem centra DOX.

26. 7. | 14 – 17h

Nahoře STAVBA dole – dětský den v DOXu

Těšte se na umělce a lektory centra DOX, kteří vás vtáhnou do několika neotřelých výtvarných dílen k aktuálním výstavám.


16. 8. | 14 – 17h

Pohádka o továrně


Rodinný program k výstavě.

17. 8. | 16h

Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem centra DOX.

4. 10. | 14 – 17h

Den architektury v DOXu

Komentovaná prohlídka výstavy, komentovaná prohlídka budovy centra DOX pod vedením jejího architekta Ivana Kroupy a rodinná výstvarná dílna.

4. 10. | 14 – 17h

Stavba jako živočich

Rodinná výtvarná dílna v rámci Dne architektury v DOXu

Fotografie z vernisáže 26. 6. 2014.