MĚSTSKÉ ZÁSAHY PRAHA 2010

13. 5. – 30. 8. 2010

Tento projekt je projevem profesně-občanské iniciativy. Chce nabídnout obyvatelům města službu, jejíž poskytnutí logicky vyplývá z podstaty vzdělání
k architektonické profesi. Vznikl na základě poznatku, že obyvatelé města jsou ve své většině přesvědčeni, že profese architekta pro ně nedělá maximum toho, co by od ní očekávali: Totiž že aktivně nevstupuje do věcí veřejných, že se nezaobírá městským prostorem, který ovlivňuje náš každodenní pohyb a život ve městě, že se architekt (najde-li vhodného investora) pouze snaží vybudovat si svůj vlastní pomník bez ohledu na dopady pro okolí.

Projekt Městské zásahy chce tento názor změnit.

První Městské zásahy se uskutečnily v Bratislavě (www.mestskezasahy.sk) na půdě Slovenské národní galerie (výstava byla nejnavštěvovanější expozicí SNG roku 2008, později byla reinstalována na pěší lávce Nového mostu). Projekt byl velmi pozitivně přijat: jeden z návrhů vzniklých pro tuto výstavu bude realizován. Bratislavský úspěch přímo zapříčinil jeho konání v Praze.
A doufáme, že realizace v Praze zapříčiní jeho rozšíření do dalších měst.

Městské zásahy Praha 2010

20. února 2010 bylo osloveno 62 studií a ateliérů, které byly vybrány na základě jejich dosavadní práce, výběr nebyl ovlivněn (spíše naopak) generační spřízněností. 

Zároveň byl projekt vyhlášen veřejně a otevřen všem, kdo o něj projeví zájem.
Úkolem architektonických týmů je najít konkrétní místo veřejného prostoru
v pražské městské zástavbě, které je z jejich pohledu problematické a architektonickým zásahem změnitelné k lepšímu. Rozsah zásahu bude ponechán na jejich vlastním rozhodnutí. V každém případě musí být výsledkem realizovatelné návrhy, nikoli utopické studie.

Často se jistě bude jednat o místa, na která jakoby každý rezignoval. A jistě se objeví i případy, kdy malá změna přinese velký efekt.

Tento projekt chce vytvořit prostor pro setkání co největšího množství názorů
a pohledů na věc: měli by jím být osloveni městští úředníci, obyvatelé města, architekti a umělci, sympatičtí mudrlanti i špičkoví odborníci. Projekt nemá generovat zisk nebo bombastické sliby, má se pokusit něco změnit.
Projekty, které vzniknou v rámci výzvy Městské zásahy Praha 2010, budou vystaveny v Centru současného umění DOX. Jejich živé představení samotnými autory bude probíhat v pravidelných termínech v rámci expozice.
K výstavě vyjde rovněž katalog.
www.mestskezasahy.cz