Middle East Europe

26. 1. – 20. 4. 2012

Současná mediální realita se vyznačuje snadnou dostupností obrazů zachycujcích války a etnické konflikty probíhající kdekoli na světě. Dobrým příkladem tohoto jevu jsou záběry z Izraele a Okupovaných území, které běžný obyvatel „Západu“ zná i přes to, že nikdy nenavštívil Blízký východ. 

Výstava Middle East Europe prezentuje díla evropských umělců reagující na blízkovýchodní konflikt v přímé konfrontaci s pracemi jejich palestinských
a izraelských kolegů. Zároveň projekt demonstruje historickou i současnou provázanost Evropy a Blízkého východu. Mnozí umělci nalézají kořeny dnešního problému v evropském antisemitismu, který vedl k exodu Židů do Palestiny. Jiní sledují napětí mezi kulturami v dnešní Evropě a ukazují, jak tenká je hranice mezi strachem, náboženskou či rasovou nesnášenlivostí
a fyzickým násilím, ať už se jedná o současné projevy nenávisti k Židům nebo o strach z Islámu. Jedním z klíčových témat výstavy je srovnání děl vycházejících z přímé zkušenosti s těmi, které čerpají inspiraci z mediálního zobrazení konfliktu. Na obecnější úrovni může tato výstava mapující izraelsko-palestinský konflikt prostřednictvím uměleckých výpovědí sloužit jako modelová studie fungování politického umění obecně. V tomto kontextu se nabízejí následující otázky: Jak lze komentovat problémy, s nimiž umělec nemá osobní zkušenost? Jak se mění přijetí díla, když je přemístěno ze země svého původu do místa, jímž se zabývá, a jak se tímto přesunem změní jeho význam? Je fundamentální rozdíl mezi uměním a aktivismem? Má toto umění vliv na události, které popisuje? A koho to vůbec zajímá?

Součástí projektu bude doprovodný program filmových projekcí  Příliš blízký východ  a konference, na níž vystoupí palestinští, izraelští a evropští umělci, společně s mírovými aktivisty a odborníky na blízkovýchodní kontext. Záměrem konference je kriticky vyhodnotit způsoby, jimiž mediální obrazy konfliktu tvarují jeho „podstatu“ a ukázat možné dopady umění, zabývajícího se touto problematikou.
Projděte si virtuální prohlídku výstavy Middle East Europe!

Vystavující umělci:
Anisa Ashkar (PS), Nasrin Abu Baker (PS), Yael Bartana (IL), Emad Bornat (PS), Noam Braslavsky (IL), Noam Darom (IL), Christoph Draeger (CH), Radovan Čerevka (SK), Ronen Eidelman (IL), Róza El-Hassan (HU), Fawzy Emrany (PS), Hanna Farah - Kufer Birim (PS)& Hila Lulu Lin (IL), Raafat Hattab (PS), Ihab Jadallah (PS), Khaled Jarrar (PS), Cheb Kammerer & Sharon Horodi (DE/IL), Wolfram P. Kastner (DE), Michelle & Nicolas (CZ), Milan Kohout (CZ), Milan Kozelka (CZ), Radim Labuda (SK), Jumana Manna (PS), Shahar Marcus (IL), Volker März (DE), Miklós Mécs & Judit Fischer (HU), Avi Mograbi (IL), Tamara Moyzes (SK), Damir Nikšić (BiH), Tamar Paikes (IL), Public Movement (IL), Itamar Rose& Yossi Atia (IL), Yonatan Shapira (IL)& Ewa Jasiewicz (PL), Joanna Rajkowska (PL), Ruti Sela& Maayan Amir (IL), Ivan Vosecký (CZ), Shlomi Yaffe (IL)
Kurátorky výstavy: Tamara Moyzes, Zuzana Štefková
Partneři výstavy:
European Cultural Foundation, Swiss Arts Council Pro Helvetia, Goethe Institut, Balassiho institut, Instytut Polski, Representative Office of the Czech Republic in Ramallah, Slovenský inštitút v Prahe, SPZ Gallery, Velvyslanectví Kanady pro ČR v Praze, Magazín Q pořad České televize
Mediální partneři výstavy: Radio 1, Flash Art
Tisková zpráva ke stažení zde.