Moje Evropa

7. 10. – 18. 11. 2009

Díla čtyřiceti + 1 současných českých tvůrců z oblastí současného umění, architektury a designu představí výstava „Moje Evropa“. Vybraní autoři vyjádřili výtvarnými prostředky svůj osobní pohled na pojem Evropy a evropského společenství. Po bruselské premiéře bude expozice ke zhlédnutí v Centru současného umění DOX. 

Kurátorka projektu výtvarnice a designérka Eva Eisler oslovila čtyřicet českých umělců, designérů a architektů s tím, aby se pokusili vyjádřit své chápaní Evropy a svého vztahu k evropskému organismu – společenství. Individuální pohledy umělců na Evropu zapadají do konceptu Evropského roku tvořivosti
a inovací vyhlášeného Evropskou unií na rok 2009. Po úspěšném uvedení
v Bruselu se výstava nyní přesouvá do Centra současného umění DOX za Entropou. Moje Evropa je projekt, který v sobě kultivuje pohledy osobností
z různých oblastí současného umění, architektury a designu. Tento koncept přímo odpovídá poslání centra DOX, tedy překračování hranic mezi jednotlivými obory“,
řekl Leoš Válka, ředitel centra DOX.

„K výběru autorů pro výstavu Moje Evropa jsem přistoupila s myšlenkou vytvořit společenství silných osobností tvořících v rozličných profesních oblastech umění, architektury a designu, kteří se chopí jednotného tématu
a vytvoří dílo, tvarově i obsahově v mnoha případech vybočující z jejich běžné praxe. Umělci přitom zachovali vlastní výrazový styl a tímto dílem vyjádřili své chápání Evropy a svůj vztah k Evropskému projektu,“
popisuje myšlenku výstavy její organizátorka, kurátorka a architektka instalace Eva Eisler. 
Kurátorka projektu záměrně vyzvala zdánlivě nesourodou skupinu od nejmladších umělců, ještě studentské generace, až po významné, světově uznávané osobnosti. Vytvořila jednotný celek, aby tak koncepčně vyjádřila myšlenku Evropské unie, jako ještě nedokončeného puzzle z individuálních kaménků, které dohromady pomalu skládají budoucí evropskou jednotu.

Svůj vztah ke starému kontinentu mohli čeští architekti a designéři vyjádřit zcela dle svých představ. Petr Nikl vytvořil například brýle snění, architekti Josef Pleskot a Jan Kaplický jsou na výstavě zastoupeni jemným šperkařským uměním. Z dalších umělců, kteří se do projektu zapojili, jmenujme například Veroniku Bromovou, Milana Caise, Václava Cíglera, Federica Diaze, Jiřího Kovandu, Tomáše Medka, Jakuba Nepraše, Rudolfa Netíka, Jiřího Pelcla, Maxima Velčovského, i samotnou autorku výstavy, Evu Eisler.

Základním zadáním pro každého autora bylo vytvoření objektu či šperku, jehož rozměry neměly překročit v žádném směru půl metru. Objekty jsou umístěny
v lineárně uspořádaných vitrínách o celkové délce 25 metrů, v instalaci, která připomíná stacionární vlak. Výběr autorů napovídá, že uvnitř „vlaku” vznikne dynamický dialog, který bude prezentovat kolemjdoucím jak estetickou, tak názorovou rozmanitost. Výsledkem je překvapivě soudržná kolekce individuálních děl, která svědčí nejen o názorové, nýbrž hlavně tvůrčí různorodosti a individualitě jejích autorů. Nedílnou součástí výstavy je nástěnná instalace fotografické dokumentace, kde je každý z autorů zastoupen jedním stěžejním dílem, pro zdůraznění primárních činností autorů a pro vytvoření další roviny obsahové konfrontace.

Centrum současného umění DOX chystá k výstavě i doprovodný program včetně besedy s Evou Eisler, která se koná 18. listopadu v rámci přednáškového cyklu Český design „světový.“ Výstava byla zahájena v rámci dnů designu v Praze Designblok. Partnerem projektu Moje Evropa, včetně jeho uvedení v Bruselu, jsou Česká centra, která projekt významně podpořila. Dalším partnerem je European Economic and Social Committee.