NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky

11. 4. – 30. 6. 2014

Rozsáhlý umělecký projekt NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky řeší efektivitu vysokého uměleckého vzdělávání. Vznikl na základě šestileté tradice výstav POD ČAROU, které prezentovaly nepřijaté uchazeče o studium na veřejných vysokých uměleckých školách bez jakéhokoli institucionalizovaného výběru. Projekt POD ČAROU tak byl otevřenou platformou pro autorskou realizaci každého umělce bez omezení. Projekt NAD ČAROU – Jednosměrná zpátky na tuto myšlenku navazuje a rozvíjí ji dál. Vystavena budou díla umělců, kteří se alespoň jednou výstavy POD ČAROU účastnili, ale pak se na vysokou uměleckou školu dostali, a buď ještě studují, nebo jsou čerstvými absolventy.

Výstava nechce podat homogenní analýzu problematiky uměleckého vysokého školství, ale prostřednictvím několika konkrétních umělců a jejich děl nastavovat této oblasti zrcadlo.

Kurátorka Tereza Jindrová proto zvolila cestu redukce kvantity vystavujících ve prospěch kvality a současně relativně otevřený klíč k výběru konkrétních děl. Byl osloven užší okruh umělců (cca 15) a každý z nich měl na základě kurátorkou definovaných "pravidel"  vybrat díla, která těmto kategoriím podle něj nejlépe odpovídají. Jednalo se o čtyři díla podle následujícího klíče:

1. dílo z období před přijetím na VŠ

2. dílo, které se během studia setkalo s kladným hodnocením

3. dílo, které se naopak setkalo s negativním hodnocením nebo         nepochopením

4. dílo, které by umělec předložil k přijímacím zkouškám, kdyby se na VŠ hlásil nyní

Umělci dostali stejné zadání, jeho řešení ale už spočívalo na nich. Celek 4 děl od každého vystaveného autora symbolicky překlenuje dosavadní období jejich studia, a tak v sobě koncentruje i jisté příznačné rysy uměleckého vzdělávání obecně. Tímto způsobem výstava představuje jednoho autora vždy několika díly, a umožňuje tak sledování jeho uměleckého vývoje. V samotném aktu výběru z vlastních děl je obsažen důležitý moment sebereflexe, vlastní upřímnosti, ale také jistá míra svobody rozhodování, která není bezvýhradně v rukách kurátora. Požadavkem na výběr jednoho díla z předškolního období je zároveň narušena převážně dopředu směřující linearita v procesu vystavování žijících (zejména mladých) umělců, kteří jen zřídka přikročí k veřejné prezentaci svých starších prací. Všechna díla jsou však navzdory kritériím na výstavě prezentována nehierarchicky a bez ohledu na dobu vzniku, takže divák sám může díla posuzovat podle svých subjektivních měřítek.

Součástí projektu je také publikace Umělec, vila a bazén řešící vztahy mezi uměleckými školami, uměním a reálným životem. Obsahuje eseje a rozhovory s 50 předními osobnostmi českého umění (Aleš Najbrt, Roman Týc, Otto Urban, Kateřina Šedá, Michael Rittstein a další).

V rámci výstavy proběhne doprovodný program, obsahující interaktivní workshop, přednášky a galerijní animace, které umožní široké veřejnosti vhled do problematiky a otevření diskuze o systému uměleckého vzdělávání.

15. 5. | 18h Komentovaná prohlídka s kurátorkou Terezou Jindrovou

22. 5. | 19h Křest druhé části publikace o projektu

2. 6. | 18h O penězích, filosofii a umění - diskuze s Tomášem Sedláčkem a hosty

9. 6. | 18h Fair Art - Právo a umění - diskuze na téma právní pomoci a vzdělání pro umělce a umělecké organizace

14. 6. | 14h Naše výstava - rodinná výtvarná dílna

11. 4. - 30. 6. Nehasit, tvořím! - vzdělávací program pro studenty

Vystavující umělci:

Epos257

Jan Hladil

Jakub Jurásek

Martina Kratochvílová-Štochlová

David Krňanský

Kristýna Malovaná

Pavel Matoušek

Jakub Spurný

Matyáš Trnka

Kurátorka: Tereza Jindrová

Produkce výstavy: Alexandra Karpukhina

Vedoucí projektu NAD ČAROU: Barbora Johansson Pivoňková

Další informace na: www.projektnadcarou.cz

Fotografie z vernisáže 10. dubna 2014.