NY 24

4. 3. – 26. 4. 2010

Centrum současného umění DOX oznamuje, že v prostorách kavárny a rampy na podlaží mezaninu zahajuje program komorních výstav věnovaných současnému designu a architektuře. První výstavou je soubor obrazových kompozic nazvaných N.Y.24 a inspirovaných studijní cestou studentů
z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze do New Yorku.

Soubor, jenž je spontánní poctou archetypálnímu městu minulého století, evokuje pulzující život velkoměsta - energii, z níž současné umění čerpá
a k níž přispívá. Kompozice manipulované architektury, představující imaginární zásahy nejrůznějšího druhu do urbánního prostředí Manhattanu, se nacházejí v prostoru rampy na podlaží mezaninu. V kavárně jsou rozvedená obdobná témata na příkladu vstupního prostoru galerie P.S.1 - MoMA v Queensu. Tyto kompozice volně navazují na mezinárodní soutěž mladých architektů a designérů, Young Architects Program (YAP), která
v P.S.1 každoročně probíhá. Ve své imaginaci "města, která nikdy nespí", vystavené práce pražských studentů překračují úzké vymezení architektury, designu a volného umění, a představují tak vhodné téma pro zahájení komorních výstav designu a architektury v prostorách rampy a kavárny.