Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná

21. 6. – 10. 9. 2018

Umělci: Nina Chua, Nicola Ellis, David Fesl, Martin Kohout, Lucie Michnová, Vojtěch Novák and Andrew Jan Hauner, Pavel Příkaský, Maeve Rendle, Miroslava Večeřová, Evangelia Spiliopoulou

„Oh, to je lehké být chytrý, když někdo všecky tyhle otázky nezná,“ povzdechne si hrdina románu Roberta Musila Zmatky chovance Törlesse. V Musilově příběhu je tak vyjádřen rozhodující moment, kdy se mladý Törless marně pokusí dát racionální rámec své nedospělé představivosti a úzkostem. Zjistí však pouze, že „chytrost“, obrněná sebejistou proti citlivosti a náhodné mnohoznačnosti prožitků, na to nestačí.

Přesně to, co marně hledal Musilův přecitlivělý hrdina - spojení intelektu s citem, postřehu s instinktem - bylo pro Musila úkolem umění i klíčem ke kritické interpretaci uměleckého díla. Ačkoli Musil psal v jiných dobách, umění a jeho výklad stále usilují ve své snaze pochopit a zobrazit zkušenost dnešního světa rozličným způsobem o totéž - a totéž je tedy také pointou této výstavy.

Vystavená díla pocházejí z Prahy a Manchesteru. Jsou to subjektivní sdělení jedinečných postřehů a objevů, která vyjadřují individuální přístupy a myšlení. Nevyhnutelně byl jejich vznik ovlivněn zvláštnostmi života, kultury a uměleckých tradic těchto dvou měst a toto snad také ovlivní jejich setkání zde. Zároveň však lze tuto konfrontaci autorů z dvou různých kulturních prostředí chápat jako svého druhu vystoupení nastupující umělecké generace, která si klade nové otázky novým způsobem a která hledá po svém v tradičních i nových postupech a formách umělecké tvorby výrazové prostředky pro nové souvislosti a interpretace.

„Recituj si pro sebe báseň na valném shromáždění akciové společnosti, a shromáždění okamžitě ztratí smysl, právě tak jako ho tam ztrácí báseň,“ uzavírá Musil jeden svůj esej. Přímo se vnucuje polemická reakce - po sto letech cítíme, že touto absurdní situací, která jakoby anticipovala současné strategie v umění, se rodí poetika úplně nová a možná o něco bližší současnému vnímání reality.

Kuratoři: Pavel Büchler a Mariana Serranová

DOPROVODNÝ PROGRAM

28. 6. / 18h

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marianou Serranovou

9. 9. / 16h

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marianou Serranovou

Výstava je spoluprácí s Castlefield Gallery, Manchester, a je inscenována za podpory velvyslanectví České republiky v Londýně.

Zvláštní poděkování: Chris Klingenberg