Olomoucký okruh

18. 12. 2014 – 31. 1. 2015

Výstava probíhá v prostorách Archivu vývarného umění, v Malé věži.

Vernisáž: 18. 12. v 18h


Olomoucký okruh je první z dvojice výstav, jimiž Archiv výtvarného umění mapuje neoficiální a polooficiální výtvarné dění v Olomouci v 70. a 80. letech.

Olomouc je názorným příkladem různorodého a jednoznačně nezhodnotitelného regionálního kulturního života za normalizace; i zde, jako leckde mimo hlavní centrum, se občas uplatnila výhoda slabší mocenské kontroly. Současně se jedná o město s dlouhou kulturní tradicí, zavazující a leckdy svazující svou konzervativní atmosférou, progresivní prvek sem pak vnášeli studenti a absolventi zdejší katedry výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého.

Výstava v Archivu se věnuje Galerii v podloubí a výstavní činnosti Divadla hudby, významným ohniskům polooficiálního výtvarného života, jakkoli měly obě instituce ryze oficiálního zřizovatele. Divadlo hudby často umožňovalo prezentaci již dříve etablovaným tvůrcům, kteří však v panujících politických poměrech byli bez šance na pražskou výstavu (Jiří John, Eva Kmentová, Dalibor Chatrný, Jiří Načeradský, Miloš Šejn). Na začínající umělce a jejich mnohdy první výstavy, se zaměřovala Galerie v podloubí – vystavovali zde např. Otto Placht, Stanislav Judl, Jasan Zoubek, Pavel Humhal, Jan Merta či Václav Stratil. Obě instituce měly také významnou linii fotografických výstav, které představily například Vladimíra Birguse, Jindřicha Štreita, Danu Kyndrovou, Viktora Koláře, Jiřího Šiguta a další umělce v Galerii v podloubí. Vilém Reichmann, Miroslav Hák, Miloš Koreček, Bohdan Holomíček či Štěpán Grygar se představili v Divadle hudby.

Související dokumentace, např. kompletní řada katalogových plakátů v mimořádné grafické úpravě Oldřicha Šembery či dobové fotografie, kterou výstava v Archivu představí, umožní nejen detailní vhled do olomoucké výstavní dramaturgie, ale i živou představu úsilí, snah, reálných možností i vítězství v kulturním životě tohoto nesnadného období.

Lucie Rohanová