Open Call

16. 12. 2011 – 6. 1. 2012

Výstava Open Call představí výběr z děl přihlášených na základě otevřené výzvy umělcům a veřejnosti k účasti na projektu Exhibition - Luciferův efekt. Tematickým rámcem jsou protikladné poznatky sociální psychologie ukazující na jedné straně, jak snadné je přimět člověka, aby páchal zlo, a na straně druhé, jak obyčejní lidé mnohdy překvapivě konají hrdinské skutky. Přední americký psycholog Philip Zimbardo objasnil, za jakých podmínek se zlo šíří, a současně popsal principy, díky kterým je možné se zlu bránit. Tyto zásady, formulované jako výzva, mají prostřednictvím přihlášených a vybraných děl působit na diváky a nejširší veřejnost:
• Nesnižuj ostatní. Vyhýbej se představě, že tvoje skupina má vždy pravdu a ostatní jsou horší a mýli se.
• Vzepři se. Neposlouchej autoritu, pokud je to v rozporu s tvým svědomím.
• Převezmi zodpovědnost za své činy.
• Nemlč! Když mlčíš o zlu, podílíš se na něm.
• Vzdoruj zlu. Nečekej, až se proti zlu postaví ostatní.
Do Otevřené výzvy se přihlásilo celkem 89 uchazečů, z nichž do užšího výběru postoupilo 12 uměleckých projektů. Kolektivní výstava, která tyto projekty představí, byla otevřena 16. prosince 2011. Koncept Otevřené výzvy je založen na demokratickém principu od samotné iniciativy výzvy přes realizaci projektu až po fázi rozhodování o nejzajímavějším uměleckém projektu.
6. ledna 2012 byly vyhlášeny a oceněny nejlepší projekty a uděleny ceny ve třech kategoriích: cena poroty, cena veřejnosti a cena účastníků otevřené výzvy. Porota ve složení Jaroslav Anděl, Jiřina Dienstbierová, Markéta Hejná, Jiří Just, Jiří Šteg, Leoš Válka a Philip Zimbardo vybrala nejlepší z vystavených prací. Návštěvníci centra DOX i široká veřejnost měli možnost hlasovat o nejlepším vystaveném díle prostřednictvím hlasovacích boxů umístěných ve výstavě a v rámci online ankety uveřejněné na facebookovém profilu centra DOX. Samotní účastníci Otevřené výzvy mohli hlasovat o nejlepším ze všech 89 přihlášených projektů. 

Cenu poroty získal projekt "Chvála bláznovství" od Norberta Holuba. Cenu veřejnosti získali Angelika Hughes, autorka díla "INFO PEKLO: Otisky cynické doby" a Jennifer Lau za "Mapu Luciferova efektu."

Kolektivní výstava Otevřená výzva představuje následující umělce a jejich práce:
Darina Alster, Marie Larroa – Láska je láska
Jaký je smysl, obsah, formy a možnosti partnerských vztahů v dnešním světě, ztrácejícím jakoukoliv víru, etiku či ideál? Projekt představuje videorekonstrukci životních příběhů dvou mladých žen - umělkyň, které na vlastní kůži zažily domácí násilí ze stran svých partnerů. 
Zuzana Hegudušová - Emoce? 
Koncept projektu staví na parafrázi zkreslených a subjektivně zabarvených informací vysílaných médii, které divákovi ve smyčce prezentují jeden a týž emočně zabarvený kód. Tento kód se vztahuje zejména k medializovaným katastrofám a využívá pomalé podprahové hudby a výběru “efektních” záběrů. 
Norbert Holub - Chvála násilí
Projekt představuje soubor deseti textů deseti českých renomovaných spisovatelů, které ukazující autentické a spontánní podoby přitakání zlu
a způsoby, jimiž umělci vybízejí k násilí. Těmito umělci jsou ti, u nichž bychom to z jejich pozice čekali nejméně – lyričtí básníci.
Lukáš Houdek – Život snů
Jak se vyrovnat s osobní odlišností, kterou zbytek společnosti považuje za nebezpečnou a cizí? Jak přijmout odsouzení společnosti a nenávist k sobě sama? A je strach ze smrti zbabělostí? Otázky, které zůstávají aktuální
v jakékoliv době, stejně jako naše vnitřní strachy a obavy. 
Angelika Hughes - Info peklo: Otisky cynické doby
Autorka projektem upozorňuje na reklamní paradox současných internetových médií. V řadě článků se závažnou tématikou, jakými jsou například zprávy
o násilných trestných činech, se reklama ve spojení s textem stává cynickým doplňkem prvotní informace a neetickým způsobem poškozuje nejen oběti těchto tragických událostí, ale v konečném důsledku také samotného klienta – inzerenta.
Vladan Kolář - Model Supersaturační komory
Experimentální interaktivní multimediální instalace vychází ze zneužití umění jako nástroje mučení, z analýzy percepčních komor v umění, vědě
a psychoterapii, umění tortury a umělecko-psychologických metod mučení. Zároveň reflektuje zneužití umění pro válečné, politické, marketingové a další účely. Projekt komory ukazuje, jak se reakce subjektu návštěvníka komory, odvíjí od jeho svobodné vůle, intelektu, vitality a doby pobytu v komoře.

Jennifer Lau – Mapa Luciferova efektu
Luciferova mapa představuje koncept Philipa Zimbarda v grafické nelineární podobě. Mapa je vytvořena tak, aby odhalovala spojení mezi klíčovými koncepty a demonstrovala, jak individuální postoje a myšlenky vytvářejí širší celky. Mapa je čitelná v mnoha úrovních a umožňuje divákovi utvářet si vlastní způsoby četby na základě individuálních asociací.

Cristina Maldonado – Experiment hrůzy
Video projekt vychází z komparace pasivního sledování filmového děje, do nějž není divák schopen aktivně zasáhnout a vstoupit, s životními situacemi, v nichž člověk paralyzovaně zůstává pasivním divákem aktuálního dění, aniž by projevil osobní iniciativu. Záznam hodinové živé performance vychází a inspiruje se filmem Blakea Edwarda z roku 1962 a ukazuje aktivní boj osamocené ženy proti jejímu vlastnímu strachu, zlu a jeho podobách uvnitř vlastní osobnosti. 
Plusmínus – Pohovor
Kresby z pomezí snu a reality, z území varovných snů, bdělých vizí, flashback, momentů projasnění odpovídají na Zimbardovu výzvu Nemlč! a spontánností vlastní médiu kresby odkrývají vnitřní polemiku autorů s temnotami v nás
i kolem nás. Zájem o vnitřní život jedince pramení z přesvědčení, že korumpující efekt moci pramení právě z drobných selhání jednotlivců.
Nikola Semotánová – Ygramul
"… nejděsnější ze všech stvůr, mnohočetná Ygramul"
Ygramul mění svou podobu podle potřeby. Není to jedna bytost, ale forma skládající se z mnoha částí. V „Nekonečném příběhu“ lidské fantazie (Michael Ende) jsou to modří brouci, tady jsou to váleční zločinci, vrazi, teroristi, pedofilové, mafiáni, zloději... Muži i ženy. Dohromady tvoří formu Predátora.
Veronika Slámová, Lucia Beňová - Sister to Sister 
Autorka v projektu dokumentuje pokus o vraždu nevlastní sestry Lucie Beňové, který se odehrál v zimě 2010. Dílo představuje různé typy dokumentů zachycující pokus o vraždu. Setkáváme se s prezentací fotografií postižené sestry, fotografickým materiálem zachycujícím pachatele, novinových bulvárních článků a audio záznamu intimního rozhovoru sester.
Mark Wolf - Bílá vlajka
Bílá vlajka symbolizuje víru v lidskou schopnost vyjít si vstříc. Spojuje, aniž by zároveň jedince stavěla proti ostatním. Odstraňuje strach z mezilidského kontaktu. Cílem zařazení tohoto projektu je snaha šířit pozitivní myšlenku projektu o otevřené komunikativní společnosti a přihlásit se k tomuto poselství. http://bilavlajka.webnode.cz/