Paradox: Hlas dětí ve vzdělávání

28. 1. 2021, 18:30

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Diskuzi budeme streamovat živě ve čtvrtek 28. ledna od 18:30 na Youtube a Facebooku Centra DOX 

Diskuzi připravilo Centrum současného umění DOX ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) a Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy jako součást festivalu Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Widget CTA

Obraz školy vnímané jako prostředí pasivní konzumace vědomostí a informací se pod vlivem společenských a technologických změn proměňuje. Jakou roli sehrávají děti ve vzdělávání teď a jakou mají sehrávat v budoucnosti? Co mohou a co by měly být schopné ovlivnit? Jakými prostředky dokážeme stimulovat aktivní přístup dětí a mladých lidí? Jak přitahovat zájem dětí k samotnému procesu učení a podporovat tak jejich zvídavost? Jak můžeme nasloucháním jejich hlasu ovlivnit náš společný pohled na budoucnost, globální témata, aktivní občanství nebo změny klimatu? A jakou roli v tom sehrávají přístupy definované jako kreativní učení?

Hosté diskuze:
Zuzana Demlová – umělkyně a kulturní manažerka
Katarína Kalivodová – ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání
Jaroslav Anděl – kurátor a pedagog
Petr Franc – člen předsednictva České středoškolské unie

Partner programu

Nová série akcí Centra DOX s názvem Paradox se zaměřuje na oblast, kde se překrývá umění, vzdělávání, digitální technologie a výzvy, kterým čelí současná společnost. Vzniká jako součást dlouhodobého projektu #Datamaze, který je podporován nadačním fondem Abakus.