Patrik Ouředník: Antialkorán aneb nejasný svět T. H.

22. 11. 2018, 19:00

Reakce české společnosti na otázky islámu a islamismu jsou takřka výlučně černobílé: na jedné straně máme, slovy Patrika Ouředníka, „slamotruské trubirohy“, kteří „v každém Arabovi vidí muslima a v každém muslimovi potenciálního teroristu“; na straně druhé humanitární organizace a média, která popírají očividnosti a odmítají připustit, že by islám a islamismus mohly pro sekulární společnosti představovat problém. Věci jsou jako obvykle o něco složitější.
Diskuzi s Patrikem Ouředníkem povede Radim Kopáč.

Knihu Antialkorán aneb nejasný svět T. H. vydalo nakladatelství Volvox Globator v roce 2017.
Patrik Ouředník
Česky a francouzsky tvořící spisovatel a překladatel žije ve Francii, kam v roce 1984 emigroval. Velkého zahraničního ohlasu dosáhly jeho prózy Ad acta (2006), Příhodná chvíle, 1855 (2006) a zejména Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku (2001), která byla publikována v šestatřiceti jazycích a stala se tak nejpřekládanější českou knihou po roce 1989. Patrik Ouředník je držitelem řady zahraničních i českých ocenění včetně Státní ceny za literaturu (2014). 
Vstupné:
základní 60 Kč 
snížené pro studenty a seniory 40 Kč
Člen Klubu přátel DOX zdarma