PAVEL BÜCHLER - MARNÁ PRÁCE

28. 5. – 30. 8. 2010

Výstava v holešovickém Centru současného umění DOX představuje poprvé
v České republice ucelený výběr z prací Pavla Büchlera, jehož dlouholeté tvorbě a pedagogické činnosti ve Velké Británii se nedávno dostalo oficiálního uznání prostřednictvím Northern Art Prize, která je po Turner Prize nejvýznamnějším uměleckým oceněním v UK. Celé expozici dominuje několik klíčových děl, inspirovaných přímo či nepřímo odkazem Franze Kafky, z nichž dvě práce tvoří hlavní konceptuální osu výstavy.

Zámek (2005-2009) ze sbírky Van Abbemuseum v Eindhovenu vychází
z úryvku z Kafkova Zámku, kde spisovatel popisuje neklasifikovatelný charakter cizince a problém jeho přítomnosti v uzavřeném společenství zámecké vsi. Kafkův text je čten syntetickými hlasy vytvořených digitální technologií (tzv. TTS) za použití téměř 100 tlampačů, původně patentovaných Marconim v roce 1926, což je zároveň rok prvního vydání Kafkova románu. Tato práce byla od roku 2005 provedena v několika verzích a vystavena na
9.Bienále v Istanbulu, Národní galerii současného umění v Athénách, Kunsthalle Bern, Van Abbemuseum v Eindhovenu, Muzeu současného umění v Antverpách a v ShangArt Gallery v Šangaji, pokaždé v jiné formě, odpovídající historické a současné funkci místa nebo výstavního prostoru. Pražská instalace je doposud nejrozsáhlejší a je pro ni vytvořen nový zvukový záznam, částečně
v češtině.

Seznam (Předešlá korespondence) [The List / Previous Correspondence] (2001-2009) je rozsáhlou sérií tvořenou 726 zarámovanými dopisy, kterými autor od roku 2001 odpovídal poštou na nevyžádanou reklamu. V první fázi projektu se původní odesilatelé dovídali, že jejich jména byla zaznamenána na seznam (“your name has been added to the list”). Jejich podpisy, reprodukované pod tímto textem, se postupně akumulovaly v cosi jako abstraktní kresbu. V druhé fázi, vystavené v roce 2003, byl tento proces obrácen a původní odesilatelé byli jeden po druhém vyškrtnuti ze seznamu (“your name has been removed from the list”). Dopisy s tímto oznámením byly odeslány všem původním odesilatelům po skončení výstavy. V letech 2003-6 byl tento projekt rozšířen o stejný počet (242) nových odesilatelů-adresátů, z nichž každý byl postupně jmenován v textu umělcovy odpovědi, a tyto odpovědi byly rozeslány před zahájením výstavy v říjnu 2006. V třetí a závěrečné fázi, vytvořené specielně pro výstavy v centru DOX, bude umělec znovu odpovídat na reklamní poštu z poslední doby s tím, že tentokrát jeho odpovědi přiznají estetický záměr této korespondence.

Několik dalších prací připravených pro výstavu se rovněž inspiruje Kafkou, včetně rozsáhlé koláže Kafkových citátů z českého překladu eseje od Gillese Deleuze and Félixe Guattariho, instalované na jednom z oken Centra DOX. Ostatní práce budou různými prostředky odkazovat k dílům a postavám moderního umění, literatury, kritiky, politiky a filosofie a celý výběr prací bude svázán s umělcovým zájmem o “chybné čtení” jako způsob odhalování náhodné či nezáměrné poetiky v obecně známém kulturním materiálu. Součástí přehlídky bude také série fotografických “portrétů” z konce 80. let, kterými se Büchler uvedl na britskou scénu.

Publikace
K výstavě vychází publikace s bohatým obrazovým materiálem a texty od Pavla Büchlera, kurátora výstavy Jaroslav Anděla a následujících autorů: J. J. Charlesworth, Charles Esche, Douglas Gordon, Richard Gott, Christa-Maria Lerm Hayes, Mihnea Mircan, Hester Reeve a Patrick van Rossem.

Souběžně probíhá výstava Pavel Büchler „Nic se ještě nestalo“ v Galerii Gambit, Mikulandská 6, Praha 1 (27.5. – 30.6.2010).