PERFORMANCE LAB: Sonda do současné české performance

27. 1. – 29. 3. 2011

V souvislosti s výstavou Niny Beier, Jiřího Kovandy a Marie Lund představuje Centrum současného umění DOX doprovodný projekt zaměřený na podoby současné české performance. Prostřednictvím živých akcí, site-specific intervencí, projekcí existujících záznamů, diskusí a přednášek jsou kladeny otázky týkající se aktuálních podob performance jako výtvarného média. Jedním z klíčových témat je obsahový či významový posun performance
a reflexe odkazu dnes již „tradičních“ akcí ze 70. a 80. let v díle autorů mladší generace. Jedním z průkopníků české performance byl i Jiří Kovanda. Jeho vliv na současnou uměleckou scénu může být chápán jak z uměleckého, tak
z ryze osobního hlediska: od přímých návazností a rekonstrukcí jeho akcí až po osobní vztahy vznikající mimo jiné díky Kovandově pedagogickému působení na Akademii výtvarných umění v Praze a na Univerzitě J.E.Purkyně
v Ústí nad Labem.

Mezi další témata, která by měl projekt otevírat, patří například vztah performance ke galerijnímu prostředí v kontrastu ke specifickému místu
a času, ve kterém akce probíhá, nebo problematika hranic mezi performancí jako formou výtvarného umění a hudebním či divadelním vystoupením. Projekt je koncipován jako živá platforma, v rámci které bude možné sledovat různé tendence, názory i přístupy.

Projekce záznamů performancí

Tato část projektu představí vždy dva paralelní záznamy uskutečněných performancí a akcí současných mladých umělců a umělkyň. Každý den bude představena nová dvojice autorů, jejichž díla mohou být tematicky příbuzná, nebo naopak konfrontační. Během této „sondy“ budeme tvořit přehled autorů a děl, která jsou součástí projektu. Videoprojekce probíhají v přízemí vedle schodiště.

15.3.2011

Jakub Adamec: Turbo shut up Armageddon, 2007

Michal Pěchouček: Sběratel, 2003

16.3.2011

Radim Labuda: Vyhlížet, co přichází, 2009

Petr Skala: Sání, 2010
 
17.3.2011

Matěj Kolář: Om mani padme, 2010

Veronika Slámová: Funši gejši, 2010

18.3.2011

Ondřej Brody: Artstar, 2004

Matyáš Chochola: Moje první video – Mumie 2002, ed. 2010

19.3.2011

Barbora Kleinhmplová: Devilry, 2010

Anita Somrová: Princ, 2009

20.3.2011

David Helán: I. Sjezd, 2008

Pavla Sceranková: Parking, 2009

21.3.2011

Pavla Malinová: Love Will Tear Us Apart, 2009

Janek Rous: Sopka, ze série Krajinka z dovozu, 2009

23.3.2011

Tomáš Moravec a Roman Štětina: Propíchnout pláště, 2010

Denisa Fialová a Anna Drdová: Den_zen, 2010

24.3.2011

Tomáš Hoďboď: Osel, 2010

Maritna Růžičková: Kačica, 2010

25.3.2011

Tomáš Kouba: Hyena, 2010

Filin Krug: Bitte Destroyer, 2010

26.3.2011

Eva Jiřička: Zasedací pořádek, 2008

Eva Koťátková: Sezení rovně, 2008

27.3.2011

Dominik Lang: Walking Blackboard, 2006

Jan Pffeifer: Bez kontroly, 2010

28.3.2011

Klára Jirková: Take Me Home, 2008

Klarisa Kleinerová: Bez názvu, 2010