Petr Motyčka - Shoe Christ

19. 1. 2011 – 27. 12. 2013

Na fasádě zadní budovy centra DOX mohou návštěvníci vidět sochu Shoe Christ (Nutkání odmítnout něco, co bylo použito) od vizuálního umělce Petra Motyčky, který je známý především v kontextu tvorby skupiny Pode Bal. Shoe Christ je vytvořen z přibližně 1444 použitých, převážně nepárovaných bot. Socha měřící přes 6 metrů a vážící více než půl tuny byla původně vytvořena pro veřejný prostor pražské Náplavky, kde také byla vystavena od srpna 2010 do ledna 2011. Následně byla upravena pro specifický prostor Centra současného umění DOX.  Shoe Christ je autorův příspěvek ke klasickému žánru v umění západní kultury – motivu ukřižování Ježíše Krista. Socha patří do širší série autorových prací na toto téma (např. Used Child Shoe Christ vystavený v roce 2009 na festivalu současného umění Subvision v Hamburku a v roce 2010 jako součást kolektivního projektu D.I.V.O. institutu v galerii Fridericianum v Kasselu nebo projekt Personal Jesus , na kterém autor pracuje již 6 let).
Petr Motyčka se narodil v roce 1971 v Praze. Počátkem 80. let emigroval 
s rodinou do Los Angeles, kde absolvoval střední školu. Po vystřídání různých zaměstnání absolvoval rok na University of Oregon. V roce 1991 nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde studoval pod vedením prof. Zieglera a prof. Štechy. Po ukončení postgraduálního studia a obhajobě doktorandské práce na téma  Současné umění jako metoda kritické analýzy  působil va VŠUP 2 roky jako pedagog. Následně vedl seminář Umění, média a politika na Masarykově univerzitě v Brně. Absolvoval zahraniční pobyty v Marseilles, Berlíně a Curichu a v roce 1998 založil skupinu Pode Bal, která se věnuje převážně sociálním a politickým tématům v umělecké tvorbě. Skupina realizovala přes 50 různých projektů v Čechách a v zahraničí a významnou mírou repolitizovala českou uměleckou scénu.
Fotografie z vernisáže 18. 1. 2011.