Philip Zimbardo: My Journey from Evil to Heroism

6. 10. 2011, 18:00

Pro velký zájem se uskuteční ještě jedna přednáška Philipa Zimbarda: 
pondělí 10.10. 2011 od 18:00 !!!

Philip Zimbardo je jedním z nejvýznamnějších světových žijících psychologů. Dr. Zimbardo byl předsedou Americké psychologické asociace, pro televizi PBS vytvořil a okomentoval oceněný seriál Discovering Psychology (Objevování psychologie) a napsal více než 50 knih a 400 odborných
a populárně naučných článků a knižních kapitol. Ke známým publikacím patří Shyness - What Is It? What To Do About It? (Stydlivost - co to je? A co s tím?), The Shy Child (Stydlivé dítě), The Lucifer Effect (Luciferův efekt) a The Time Paradox (Paradox času).
Jakožto emeritní profesor na Stanfordské univerzitě strávil dr. Zimbardo 50 let výukou a studiem psychologie. Doktorát ze sociální psychologie získal na Yaleově univerzitě. Během své kariéry se zabýval výzkumem stydlivosti, časové perspektivy, přesvědčování, kultů, šílenství, násilí, vandalismu, politické psychologie a zla.
Jeho nejznámějším počinem je kontroverzní Stanfordský vězeňský experiment, který ukázal, jak snadno mohou běžní inteligentní vysokoškoláci překročit hranici mezi dobrem a zlem, když se ocitnou v matici situačních
a systémových sil.
Současnou vášní dr. Zimbarda je The Heroic Imagination Project (Projekt hrdinské imaginace), neziskový projekt věnovaný výzkumu hrdinství a tvorbě vzdělávacích materiálů založených na tomto výzkumu, nejen ve Spojených státech, ale i v jiných částech světa. Projekt vychází z toho, že každý člověk má potenciál transformovat soucit jakožto soukromou ctnost do občanské ctnosti spočívající v hrdinském činu, a snaží se pomoci jednotlivcům, aby si osvojili vlastnosti hrdinů a vyjádřili své „hrdinské představy“ formou služby lidstvu.
 

Přednášky proběhnou v anglickém jazyce!

Partnerem programu je Česká televize.

Záznam přednášky bude online přenášen a později ke shlédnutí zde: http://www.ct24.cz/kultura/kultura-on-line/ideje-a-umeni-z-centra-dox/ 

Vstupné 60Kč/40Kč studenti uměleckých oborů / zdarma k platné vstupence.
Kapacita míst omezená!
Rezervace: tereza@dox.cz