Philip Zimbardo - Projekt hrdinské imaginace

18. 10. 2016, 17:30

Profesor Philip Zimbardo je jedním z nejvýznamnějších žijících psychologů. Jako emeritní profesor na Stanfordské univerzitě strávil 50 let výukou a studiem psychologie. Během své kariéry se zabýval výzkumem stydlivosti, časové perspektivy, přesvědčování, kultů, šílenství, násilí, vandalismu, politické psychologie a především výzkumem zla.
Jeho nejznámějším počinem je kontroverzní Stanfordský vězeňský experiment, který ukázal, jak snadno mohou běžní inteligentní vysokoškoláci překročit hranici mezi dobrem a zlem, když jsou vystaveni vlivu situačních a systémových sil.
Současným projektem profesora Zimbarda je Heroic Imagination Project (Projekt hrdinské imaginace), neziskový projekt věnovaný výzkumu hrdinství a tvorbě vzdělávacích materiálů založených na tomto výzkumu, nejen ve Spojených státech, ale i v jiných částech světa. Cílem projektu, který pracuje s příklady překvapivých hrdinských činů v mezních situacích, je inspirovat a připravit „obyčejné” lidi pro roli tzv. „hrdinů v záloze” (“everyday heroes“). Jedním z příkladů ztělesňujících koncept hrdinské imaginace je pro profesora Zimbarda Václav Havel.
V rámci přednášky a diskuze, kterou pořádá Památník ŠOA o.p.s. a Centrum současného umění DOX, představí profesor Zimbardo Heroic Imagination Project (Projekt hrdinské imaginace), který je hlavní inspirací pro budoucí koncept vzdělávacích programů Památníku ticha Bubny.
Zrekonstruované nádraží Praha − Bubny, ze kterého bylo deportováno více než 50 000 pražských židů, se v budoucnu stane místem veřejného dialogu o odkazu obětí, motivech pachatelů, a především o zásadní roli mlčící většiny v dobách, kdy se pasivita stává obecným ohrožením. Cílem je vytvořit zde živé centrum se stálou expozicí, kde budou realizovány i krátkodobé výstavy a především vzdělávací programy pro odbornou i širokou veřejnost, jejichž důležitým inspiračním zdrojem je právě projekt profesora Philipa Zimbarda.
Hosté večera:
Jiří Stránský – spisovatel
Václav Velčovský – náměstek ministryně školství
Philip Zimbardo byl předsedou Americké psychologické asociace, pro televizi PBS vytvořil a komentoval oceněný seriál Discovering Psychology (Objevování psychologie) a napsal více než 50 knih a 400 odborných a populárně naučných článků a esejů. K jeho známým publikacím patří Shyness - What Is It? What To Do About It? (Stydlivost - co to je? A co s tím?), The Shy Child (Stydlivé dítě), The Time Paradox (Paradox času) a The Lucifer Effect (Luciferův efekt). Poslední jmenovaná kniha, v níž profesor Zimbardo shrnul svůj výzkum na téma „jak se z hodných lidí stávají zlí“, se stala inspirací pro stejnojmennou výstavu v Centru DOX v roce 2011.
Přednáška proběhne v anglickém jazyce a bude tlumočena do češtiny.
MOŽNOST REZERVACÍ MÍST JE JIŽ UKONČENA. Záznam přednášky bude možné vidět na Vimeo kanálu centra DOX: https://vimeo.com/doxprague.
Vstupné: 90 Kč/60 Kč snížené.

Za podporu a spolupráci děkujeme MFDF Ji.hlava.