Pohled do archivu 5 (písnička)

12. 4. – 9. 6. 2013

Archiv výtvarného umění Vás srdečně zve na výstavu
Pohled do archivu 5 (písnička)

Malá věž, zahájení 11. dubna v 18h

V 70. a 80. letech 19. století se tištěné písničky objevují jenom zřídka, většinou jako relikty vyhasínajících kramářských písní, doba písničkových vydavatelství začíná až se vznikem a rozvojem šantánů, kabaretů, příležitostných scén a malých divadel, tingl-tanglů (podle slovníku cizích slov „zábavních podniků nižší úrovně“). Ediční řady, např. vydavatelství Josefa Švába-Malostranského nebo Josefa Zeffiho, dosahují stovky čísel. Drobné dvojlisty se nakonec usadí (kdoví proč?), na rozměrech 165 x 135 mm a skoro vždy obsahují seznam vydaných, připravovaných, nejoblíbenějších skladeb. Vydavatelské soubory tak lze poměrně spolehlivě zdokumentovat. Běžná jsou několikerá vydání úspěšných písní.

Podle odhadu Václava Pletky a Vladimíra Karbusického (Kabaretní písničky, Státní hudební vydavatelství, Praha 1961) vyšlo od sedmdesátých let devatenáctého století do druhé světové války ve třech stovkách edic 25–30 tisíc titulů.

Když v roce 1902 vydal básník Stanislav Kostka Neumann první a zároveň poslední Leták pro zpěváky, chtěl založit základ edice, která měla „Sebrati pokud možno všechny pokusy o český chanson a český kuplet. „Ze všech žánrů právě písnička,“ píše Pavel Rut, „je nejlépe disponovaná k tomu, aby dobové, generační, sociální a mnohé jiné touhy, iluze, nálady, zvyklosti, módy či stereotypy vstřebávala a vyjadřovala.“

Osm let po Neumannově pokusu vychází nákladem Nové Edice první Leták na oslavu padesátých narozenin poslance pana JUDra Karla Kramáře. Vyjde sedm čísel, už v roce 1911 je vydávání „nezávislých satirických letáků“ zastaveno. Druhé Letáky (bude jich skoro stovka) začnou vycházet o šest let později. Autoři textů jsou známí, ilustrátoři také (Vratislav Hugo Brunner maskovaný coby Jaroslav Studnička, Josef Lada, hlavně Zdeněk Kratochvíl). S výtvarníky ostatních edic to je horší. Obálky jsou sice podstatnou složkou písniček, ale výtvarníci je mnohdy nepodepisovali. Určit autory obálek jsme dokázali rozpoznat sotva ze třetiny. 

Celkem je v Archivu asi 2 000 písniček. Některé tituly vycházely ve dvou velikostech, malé pro četbu a zpěv, velké pro klavír. Kolekci velkých písniček a not s obálkami Adolfa Hoffmeistera, Otakara Mrkvičky, Jiřího Rathouského, Ladislava Sutnara, Jindřicha Štyrského, Karla Teigeho, Toyen ad. na výstavu zapůjčil Tomáš Sanetrník.

Výstavu Pohled do archivu 5 (písnička) věnujeme Přemyslu Rutovi.

Přemysl Rut (1954) se písničkami zabývá – jako hudebník, zpěvák i teoretik - čtyři desetiletí. Pro Český rozhlas mj. natočil několik tematických cyklů: O písničkách (1994-1995, s Pavlem Klusákem), Přestávka (1988, s Janem Burianem), Stoletý zpěvník (1998-1999, s Pavlem Klusákem), Písničky malých divadel (2009, s herečkou Markétou Potužákovou).