Pohled do archivu II

20. 1. – 16. 3. 2011

Druhá výstava z cyklu Pohled do archivu představí další druh archiválií - plakát. Výstava pomine filmové či hudební plakáty uložené v archivu a soustředí se výhradně na méně známé poutače výstav a výtvarných akcí - na grafické realizace, které nejsou pouhými informačními zdroji, ale svébytnými výtvarnými díly.

Kromě uznávaných umělců a významných výstav připomene tvůrce, kteří se plakátové tvorbě věnovali jenom příležitostně, méně známé a neoficiální akce nebo zaniklé výstavní prostory. Vystavená díla budou spolu s příslušnými informacemi (autor plakátu, výstava, výstavní prostor, doba konání, pořadatel, kurátor, vydavatel, tiskárna apod.) zpracovaná a zpřístupněná v informačním systému abART.

Občanské sdružení Archiv výtvraného umění shromažďuje, zpracovává
a zpřístupňuje informace a dokumenty o současném, především českém
a slovenském, výtvarném umění. Na adrese www.artarchiv.cz provozuje vlastní informační systém abART. abART rozlišuje více než 150 druhů dokumentů. Kromě knih, katalogů, pozvánek, časopisů a výstřižků také např. fotografie, diapozitivy, obálky, dopisy, navštívenky, kalendáře nebo seznamy vystavených prací.