Ponorná řeka

17. 10. – 10. 11. 2012

Ponorná řeka je výstavní projekt Ateliéru fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Hynek Alt a Aleksandra Vajd v něm představí svůj výběr nejlepších studentských prací, které vznikly v ateliéru v průběhu jejich čtyřletého vedení.
Podle jejich slov má název odkazovat k různým aspektům umělecké tvorby
i pedagogického procesu spojeného se vznikem fotografie. Samotný motiv ponorné řeky se pak stal klíčovým pro výběr studentských prací. Na jeho pozadí se nám odhaluje vývoj fotografie, utopie pedagogického procesu, působení kolektivu studentů či lokální i globální trendy, které se na první pohled tváří stabilně, pod povrchem ale ukrývají stejně jako ponorná řeka plíživý pulzující pohyb.
Fotografie je tu představena z několika pohledů: jednou jako opěrný bod širšího uvažování a základního vymezení autorů, podruhé jako přiznání možnosti vlastního popírání či překračování.
Záměrem výstavy je důsledně sledovat charakter ateliéru, což nijak nepopírá individuální přístupy studentů, a pokusit se kriticky nahlédnout obor fotografie jinak než jako univerzální médium. Cílem autorů je tedy přispět i k současné debatě o fotografii jako médiu.