Prague Photo

24. – 29. 4. 2012

Ve dnech 24. - 29. 4. 2012 proběhne již pátý  ročník festivalu Prague Photo, tentokrát v prostorách centra současného umění DOX za účasti 30 vystavujících subjektů - galerií, asociací, odborných škol a univerzit.
Čestná porota Prague Photo  
Milan Jaroš, graphic designer, ředitel
Karel Cudlín, fotograf
Gabina Fárová, fotografka
Karel Oujezdský, novinář, teoretik
Michael Pospíšil, fotograf, generální ředitel Českých Center
Marina Votrubová, zástupce UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Poděkování
Helena Königsmarková, Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
Marie Wojciková, UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Petr Nedoma, Galerie Rudolfinum
Štěpánka Stein, FAMU Praha
Leoš Válka, DOX
vstupné na Prague Photo                           90,- Kč
snížené vstupné (studenti, senioři)           60,- Kč 
katalog Prague Photo 2012                    120,- Kč
plakát  Prague Photo 2012                      50,- Kč