Proč se k extremistům přidávají „slušní“ lidé?

8. 11. 2018, 19:00

Diskuze Proč se k extremistům přidávají „slušní“ lidé? a projekce dokumentárního filmu Až přijde válka (2018, Režie: Jan Gebert, 76 min)
Proč spořádaní občané přitakávají zlu? Posouvá se hranice toho, co považujeme za přijatelné? Jakou zásluhu na tom mají politici a jakou my sami? Je extremismus blíž, než si jsme ochotni připustit? Na tyto otázky se budeme snažit hledat odpověď v debatě po projekci dokumentárního filmu režiséra Jana Geberta Až přijde válka.
Hosté diskuze: 
Fedor Gál, slovenský politik, sociolog, prognostik

Bob Kartous, vedoucí komunikace a analytik think - tanku EDUin

Tomáš Klvaňa, spisovatel, komentátor, univerzitní pedagog konzultant v oblasti managementu

Peter Švrček, zakladatel domobrany Slovenskí branci, student archeologie

Moderuje: Nora Fridrichová, novinářka

O filmu: 
Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenageraa - žije s rodiči, má hezkou dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný život je ale jinde - v čele domobrany Slovenskí Branci, čítající dvě stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům, jež spíše než vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová organizace má budoucnost. Je odhodlaný uniformu jednou odložit a se svou vizí oslovit celou společnost - a stát se velkým politikem.
Diskuze a projekce filmu jsou součástí programu k výstavě Vítejte v těžkých časech.
Jednotné vstupné 100 Kč