Prolínání

1. 3. – 2. 4. 2012

V rámci mimoškolních aktivit žáků Lauderových škol v Praze funguje již druhým rokem projekt Mozaika, který je zaměřen na rozvíjení výtvarného projevu, estetického cítění a aktivního poznávání širokého spektra výtvarných
a řemeslných technik. Mozaika vyplňuje každý týden jedno celé odpoledne dětem z prvního stupně základní školy. Projekt vede Gabriela Bimková, jedna z třídních učitelek základní školy. Díla dětí ve věku 10 let, vystavená v kavárně centra DOX, vznikla ve spolupráci s malířem Dominikem Marešem.
Obrazy nemají vlastní názvy, celá kolekce v podstatě funguje jako ucelené výtvarné dílo. Název Prolínání odráží mnohoúrovňovou dynamiku a intuitivní dimenzi, kterou díla jednotlivých dětí i autorských minikolektivů nesou. Začíná se prvními bezstarostnými projevy, charakteristickými jásavou a rozzářenou barevností a opojením z volné tvorby bez hranic, za použití otisků celých rukou i nohou a všeho, co měly děti kolem sebe k dispozici, dřívka, datové nosiče, skleničky…, nevázaného přechodu mezi vlastní plochou díla a jeho podkladem - podlahou. Ve chvíli, kdy děti bravurně zvládly techniku, postupně jejich projev dozrává a vážní.