PRVNÍ LINIE

12. 6. – 29. 9. 2014

Po první světové válce se definitivně změnil rytmus i výraz světa. Optimistická představa počátku století o tom, že přichází epocha humanity a vědeckotechnického zázraku, se rychle rozplynula. Miliony lidí, kteří byli odjakživa přivázáni k rodnému gruntu, mašírovaly z vůle osudu a panovníka po světových bojištích a zažili věci, které si doma nikdo nedokázal představit. Odešli jako vojáci rakouské armády a vrátili se do nové republiky v uniformách poražené armády monarchie, jiní jako přeběhlíci či zajatci v legionářských stejnokrojích hrdinů nové doby. Zanechali po sobě své příběhy, unikátní deníky, vzpomínky, dopisy, fotografie… V nesmyslném toku války je deník článkem mezi bytím a nebytím. Vzpomínka touhou po zapomnění. Hrdinství je zradou. A zrada hrdinstvím. Tak začíná dvacáté století. Století velkých válek a absurdity.

Současné generace Evropanů se na válku dívají jako na vzdálený fenomén s obroušenými hranami. Především (show)realita „války proti terorismu“ z nultých let a mediální obraz „realismu“ geograficky vzdálených vojenských konfliktů oslabily obraz války jako hrozivého civilizačního kazu a nahradily ji vlažnějším mýtem „čehosi odtažitého“. Dnes se slovo „válka“ vyslovuje téměř s lehkovážným tónem a přitom její hrozba není něčím tak zcela nepředstavitelným ani v rámci našeho geopolitického prostoru (jak ostatně ukazuje aktuální případ Ruska a Ukrajiny).

Výstava PRVNÍ LINIE připomíná 100 let od výročí začátku 1. světové války. V hlavním výstavním prostoru Centra DOX se v monumentální site-specific instalaci slovenských umělců Bohuše a Moniky Kubinských střetávají dvě bojové linie: zákopový val evokující „verdunský“ obranný systém z 1. světové války a linie tvořená fragmenty autentických protileteckých bunkrů (tzv. „kugelbunkrů“) z 2. světové války, která byla jejím přímým důsledkem. Pomyslné opuštěné a ztichlé bojiště, v němž se tyto dvě „první linie“ dvou největších válečných konfliktů v dějinách lidstva setkávají, se stává jakýmsi mementem uplynulého století válek a jejich absurdity.

Osudy, osobní příběhy, vzpomínky a intimní zpovědi přímých účastníků 1. světové války představuje druhá část výstavy. Unikátní deníky, kresby, fotografie a pozůstalosti, které byly shromážděny v otevřené výzvě vyhlášené Českou televizí v rámci příprav dokumentárního cyklu Raport o velké válce, doplní videozáznamy rozhovorů s rodinnými příslušníky a dnešními majiteli pozůstalostí. V jejich vzpomínkách ožívají příběhy těch, kteří se před sto lety proti své vůli stali svědky kolapsu světových dějin.

Výstavu doplňuje doprovodný program, jehož součástí jsou komentované prohlídky, debaty s historiky, setkání s potomky přímých účastníků 1. světové války a řada dalších akcí.

Kurátoři: Pavel Štingl, Kateřina Štinglová, Michaela Šilpochová, Leoš Válka

Odborný poradce: Eduard Stehlík

Doprovodný program:
6. 7. | 16h Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem centra DOX
12. 7. | 14h Můj milý deníčku – rodinná výtvarná dílna
26. 7. | 14h Nahoře STAVBA  dole – dětský den plný výtvarných dílen s umělci
31. 7. | 18h Speciální komentovaná prohlídka výstavy s prof. PhDr. Ivanem Šedivým, CSc., ředitelem Ústavu Českých dějin FF UK a předním odborníkem na první světovou válku.
3. 8. | 16h Komentovaná prohlídka výstavy s lektorem centra DOX
30. 8. | 14h V první linii – rodinná výtvarná dílna

4. 9. | 18h Prezentace tvorby umělců Bohuše a Moniky Kubinských


11. 9. |  18h Češi v první linii – setkání s potomky vojáků z výstavy, kurátorem Pavlem Štinglem a vojenským historikem Eduardem Stehlíkem


22. 9. | 18h Speciální komentovaná prohlídka výstavy pod vedením historika PhDr. Jiřího Raka, PhD. (rezervace: stern@dox.cz)


27. 9. | 14h Vem tátu do DOxu! – pravidelná výtvarná dílna nejen pro tatínky s dětmi s umělci Monikou a Bohušem Kubinskými


29. 9. | 18h Speciální komentovaná prohlídka výstavy pod vedením kurátora Pavla Štingla (rezervace: stern@dox.cz)

Fotografie z vernisáže 11. 6. 2014.
Partneři výstavy:
 
   
Mediální partner výstavy:

 

Doprovodný program výstavy je realizován s podporou Úřadu MČ Praha 7.