Radim Labuda - Aspekty Velkého muže

6. 9. – 17. 10. 2013

V rámci druhé výstavy projektu p.s., nově vzniklého výstavního prostoru centra DOX, se představí slovenský autor, Radim Labuda (1976). Labuda se do povědomí širší veřejnosti zapsal v roce 2008, kdy za svou tvorbu získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Současná výstava Aspekty Velkého muže je návratem autora v novém kabátu a vyústěním jeho dvouletého projektu, projektu, jehož jádrem je mýtus o Velkém muži, archetypu dnešního člověka.

Hlavním výrazovým prostředkem Radima Labudy jsou od prvopočátků nová média, konkrétně video. Pro rané práce autora je příznačný zájem o akt nahlížení a proces pozorování. Autor se skrze objektiv kamery stává tichým pozorovatelem svého okolí, díky performativnímu přesahu často také pozorovatelem sám sebe. Kamera je pro Labudu prostředkem ke zkoumání okolního světa i k vlastní introspekci. I přesto, že byla doposud konceptuálně laděná videa prosta jednotící tematické linky, či předem daného narativu, jejich pojítkem vždy bylo lidské tělo a otázky s tělesností spjaté. Tělo je pro Labudu politikum, je prostředkem k nahlížení na společenské vztahy, hranice a aspekty lidské existence. Podobně je tomu i v jeho současné výstavě.

V poslední době prošla tvorba Radima Labudy značnou proměnou. Autor zůstává věrný pohyblivému obrazu, nedílnou součástí jeho tvorby se však stává text. Mnohá z formálních východisek, jež jsou symptomatická pro dřívější práce, přetrvávají. Zůstává figura a její existenciální rozměr, performativní rovina, i práce s kamerou a pečlivá pozorovací schopnost. Již se však nejedná o sérii anonymních aktérů a izolovaných projektů: současná tvorba Radima Labudy je determinována příběhem, příběhem Velkého muže, který autor v jednotlivých videích a video instalacích cyklu postupně rozvíjí. Text zde neslouží jako návod ke čtení a není ani scénářem. Je novou součástí procesu tvorby a vedle videa dalším, komplementárním prostředkem k postupnému rozvíjení a komunikaci mytologie moderního člověka, příběhu o lidském archetypu, který je “produktem” moderního společenství.

Výstava Aspekty Velkého muže je vyvrcholením Labudova projektu a snad i jeho poslední kapitolou. Je zhmotněním mytologie současného člověka i jeho psychologickou analýzou. Jeho aspekty jsou živé v každém z nás.

Kurátorka: Markéta Stará

15. 9. | 14h

Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Markétou Starou a autorem výstavy Radimem Labudou.

6. 10. | 17h

Čaj o páté

Kreativní workshop s umělcem Radimem Labudou

Fotografie z vernisáže 5. 9. 2013.

Projekt podpořil prodejce matrací a futonů Nejfuton.cz