Regionální osobnosti (Podlipansko)

14. 11. 2013 – 28. 2. 2014

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění.

V roce 2006 Archiv realizoval první projekt zaměřený na regionální osobnosti. V regionu Podlipanska – tedy na Kouřimsku, Pečecku, Podchlumecku nebo v Kostelci nad Černými lesy – jsme hledali zajímavé osobnosti, které jsou s ním smysluplně provázány. Výstupem byla putovní výstava Osobnosti Podlipanska, stejnojmenná publikace, a především – uložení všech osobností do naší databáze abART a rozšíření jejích funkcí.

Nyní se k tématu regionálních osobností vracíme po několika letech znovu. Snažíme se představit význam a fenomén vybraného regionu, jak je reflektován či přímo vytvářen místními osobnostmi, ať už výtvarníky, architekty, spisovateli, učiteli, politiky, či jinak společensky aktivními obyvateli.

Hlavní část výstavy tvoří 24 panelů Osobností Podlipanska, kde je představeno více než sto osobností, které se v regionu Podlipanska narodily, žily, pracovaly, nebo zde zanechaly pozoruhodnou stopu. Výběr osobností byl daný dokumenty a fotografiemi, které se nám podařilo získat, podle nich také stručně ozřejmujeme vazbu na Podlipansko, vzdělání, profesi, zaměření nebo dílo jednotlivých osobností. Význam a specifika vybraného Podlipanského regionu jsme se rozhodli ukázat nejen na výčtu a představení osobností, ale i na pestré škále místních tradic, specifik, i jednotlivostí, které jsou místně příslušné a místně nezaměnitelné. Výstavu jsme doplnili o několik autorských děl, které právě z místních daností vychází, či s nimi záměrně pracují. Např. výroba keramiky lidové (zdobení přes šablonu) či umělecké (Eva Švankmajerová), každoroční keramické trhy, Kostelecký zámek v kresbách Borise Tesaře a jiné.

Výstava byla upořádána v návaznosti na podzimní výstavní projekt DOXu Kde domov můj?

Ostatní osobnosti Podlipanska, které se na výstavu nevešly, jsou připomenuty alespoň jménem a rodištěm, popřípadě místem působení v našem informačním systému abART, kde jsou dále doplňovány a zpřesňovány. Na základě celého projektu jsme také do vkládací a prohlížecí verze abARTu doplnili pole umožňující nová kritéria výběrů a zavedli jsme striktní popis místa a to formou: místní název, název obce a název okresu.