Rudolf Fila: M. Švabinský krajinář

7. 5. – 2. 6. 2013

Archiv výtvarného umění: Otevřená knihovna - Polička

V archivní knihovně v Centru současného umění DOX jsme vyčlenili prostor (poličku) na představení autorů zabývajících se knihou jako jedinečným výrazovým prostředkem. Vystavené autorské knihy si návštěvníci mohou volně prohlédnout, pročíst, prolistovat. Součástí výstav je dokumentace autora (autorů) uložená v Archivu a její zpracování v informačním systému abART.

Tento měsíc vám v rámci projektu Polička představujeme knihu Rudolf Fila: M. Švabinský krajinář

Zahájení výstavy proběhne 6. 5. v 16h.

Filova tvorba vždy sestávala ze dvou vzájemně se doplňujících proudů - malby a kombinace technik (kresba, pastel, frotáž, komentář) na papíře. Mezi díly na papíře, a zejména na tištěných předlohách, začaly v 70. letech dominovat interpretace knih. Forma knihy s celým kulturně-historickým pozadím dodala Filově práci nové možnosti, reaguje nejen na jednotlivé stránky, ale i na knihu jako celek. Už interpretace obálky knihy reprodukující krajinářské kresby Maxe Švabinského, čárkovaná linie znázorňující pohled nakresleného kreslíře, s jemným odstupem glosuje téma publikace.

Autorskou knihu „M. Švabinský krajinář - Korektury R. Fila“ věnoval svému příteli a ctěnému souputníkovi Ladislavu Novákovi z Třebíče. 


Lucie Rohanová