Rudolf Rusňák: PASSIONIS COLLECTION

1. 2. – 31. 3. 2013

PASSIONIS COLLECTION (Zbierka vášní) vznikla ako diplomový projekt Rudolfa Rusňáka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Prostredníctvom kresby sa autor inšpiruje a venuje téme symbolu, príbehu a vášni ako silnému a dlhodobému citu. Citu, ktorý ovplyvňuje myslenie človeka i jeho činnosť a realizuje odpoveď fantázie na aktuálnu potrebu uspokojenia. Formálnym východiskom sú pre autora jeho vlastné grafické záznamy, z ktorých sa mysticky rodí celá kolekcia.

Dox by Qubus

Poupětova 1, Praha 7

Qubus

Rámová 3, Praha 1

T: +420 775 708 090

qubus@qubus.cz

www.qubus.cz