Space of Light

20. 9. 2018, 20:00

Základem dokumentárního snímku tvůrců JQr a Jiřího Málka s názvem Space of Light jsou interview se Stanislavem Libenským a Jaroslavou Brychtovou, v nichž slavná sklářská dvojice rekapituluje základní okamžiky svého života a umělecké dráhy a zasvěcuje diváka do tajů komplikované technologie vytváření soch z taveného skla. Právě Libenský s Brychtovou jako první objevili ty vlastnosti skla, které z něj v druhé polovině 20. století udělaly materiál vhodný pro volnou uměleckou tvorbu.
Po projekci bude následovat diskuse s tvůrci filmu Jiřím Málkem a Jankem Růžičkou, a vnukem Jaroslavy Brychtové Petrem Zahradníkem, který se podílel na přípravě výstavy. V diskusi vystoupí také významný americký umělecký sklář a neúnavný organizátor česko-americké spolupráce v oblasti uměleckého sklářství Charles Parriott. Tento pravidelný účastník sklářských symposií v Novém Boru, spoluorganizátor programu letní sklářské školy v Pilchucku a dokumentátor mezinárodního hnutí ateliérového skla může lépe než kdo jiný pohovořit o okolnostech, které od 60. let dokázaly sblížit dvě generace nejlepších českých a amerických sklářů.
Program je doprovodnou akcí k výstavě Chihuly – Libenský – Brychtová.

VSTUP ZDARMA

Promítání filmu je v češtině s anglickými titulky, diskuze proběhne v češtině. 
SPACE OF LIGHT, 2010
20:40 min

Režie: JQr, Jiří Málek
Kamera: Jiří Málek
Produkce: Jiří Málek, Michal Opatík
Střih, grading: Ján Krajnák
Asistent kamery: Ondřej Szöllöz
Kontaktní zvuk: Michal Opatík
Hudba, mix zvuku: Ondřej Anděra, WWW
Producent: Pratt Fine Arts Center, Charles Parriott
Ilustrace: Vladimir 518
Design: Belavenir, Praha 2010
Foto: Russell Johnson
Poděkování:
PhDr. František Kadlec, hotel Intercontinental Prague, Nikola Bohmövá, Pavel Petrlík, Petra
Kazdová, Jakub Lukáš, Kongresové centrum Praha a.s., Jaroslav Zahradník, ak. soch.
Jaroslava Brychtová, Charles Parriott, Mgr. Oldřich Palata, Alena Matějková, Muzeum
Železný Brod, ak. malíř Zdeněk Lhotský, Petra Hauerová, Zdeněk Kovář, Jana Málková,
Martin Mareček, Muzeum Prostor pro sklo, The Corning Museum of Glass