Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)

26. 10. – 31. 12. 2017

„Je dobré společně proměnit všední den v den nevšední.“
Spolek Pohodlí vznikl 2. července 1968 na zahrádce domku fotografa Tomáše Nováka. Zakladateli a zároveň jeho prvními samozvanými ministry a prezidenty byli – dle abecedy – Ludvík Báča, Julie Brabcová, Miroslav Hynek (Mihy), Josef Samuel Jelínek, Milan Kohout, Jindřiška Kostková (Röhnová), Miroslav Němeček, André Novák, Tomáš Novák, Jaroslava Ptáčková (Motyčka). Další ministři, členové a pěšáci byli do spolku přijímáni na základě pochvalných listů a za úplatu na Úřednických dnech. Seznam členstva není a ani nemůže být ze známých i neznámých důvodů nikdy úplný. Pár členů o svém členství dokonce ani nevědělo, namátkově Claudia Cardinale a Antonín Novotný zvaný Sličný. Úřednické dny a Návštěvnické hodiny spolku se od konce šedesátých let dvacátého století konaly v hospodě U Bonaparta v Nerudově ulici, vládním nápojem byl smíchovský Staropramen, nepřípustným pitím Malkao, biokys, Raketa, Amara a ředidlo S 6006. Kromě nezbytného pití piva byly U Bonaparta vítané i další činnosti, zejména „vyprávění příhod ze života ve zkratce, vzájemné pochlebování a pomlouvání, úžasné šňoření, obliba Johna Cageho a kýče, neutuchající sarkastický smích, rytmické muzicírovaná a podupávání“. Přísně zakázané byly hovory o politice, o umění a o sportovních výkonech.
Pohodlí tisklo novoročenky, plakáty a grafické listy, udělovalo důtky a ocenění, vydávalo kalendáře a sborníky, pořádalo Úřednické, Třešňové a Fotografické dny, filmové festivaly, koncerty, divadelní představení, výlety do okolí Prahy, každoroční zájezdy do jižních Čech. K většině akcí – Maso je maso, Buchta, Knedlík, Den soudního lékařství, Muchničková poezie, Zdobení stromů, Lopuchový den, Den neklidu, Italský večer, Večer figurín, Četba ve skleníku, Hádka filozofie, Megerobijské akce pánů ne vlastní vinou rozvedených, sportovní klání se Spolkem Karla Hynka Máchy a Zlatou Prahou a další a další – existuje v archivu spravovaném Miroslavem Němečkem (Skleněným mužíkem) bohatá dokumentace (pozvánky, grafiky, texty, proslovy, referáty, fotografie).

Akce a jejich dokumentaci spolek Pohodlí nikdy nechápal jako happeningy nebo performance, vznikaly spontánně, bez uměleckých ambicí, jako společná zábava, jako účinná obrana před demoralizujícím tlakem tehdejší společnosti. Fascinující činnost spolků Pohodlí a Karla Hynka Máchy je téměř neznámá a nedoceněná, ale do historie českého výtvarného umění patří stejně jako v ledasčem podobná Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu.