Superstudio

13. 4. – 7. 5. 2012

(69 studentů architektury - 23 týmů - 1 zadání - 24 hodin)

Centrum DOX představuje výběr nejzajímavějších projektů, které vznikly v rámci akce Superstudio 2012. Druhý ročník této ideové architektonicko-urbanistické soutěže proběhl  z 24. na 25. února 2012 v prostoru
Atelieru D na FSv ČVUT. Zúčastnit se mohly tříčlenné týmy libovolně složené ze  všech pražských studentů architektury bez ohledu na ročník a školu.  Jednotlivé týmy měly za úkol během 24 hodin zpracovat zadání formou autorské zprávy a powerpointové prezentace o maximální délce 10 slidů v časovém limitu 200 vteřin. Porota (Yvette Vašourková, Lenka Křemenová
a Vladimir 518) udělila první cenu a pět ocenění bez určení pořadí.

Zadání: „A plechové boudy (...) postupně zaplňují periferie našich periferních měst. A proč? Protože se bojíme stavět ve městech." Roman Koucký, Elementární urbanismus, 2006

Vnitřní periferie Prahy - jde o nefunkční rozsáhlé zanedbané plochy, jsou to pustá místa bez rozvoje uvnitř města, kde ale město samotné vlastně chybí
a je nahrazeno prázdnotou, ruinami, odpadem... Namísto, aby se tyto lokality využívaly, pustnou dále a města se roztahují do volné krajiny.

1) Lokalizujte a definujte pražskou vnitřní periferii a její potenciál

2) Navrhněte řešení: revitalizace, aktivace, oživení, "recyklace města", navrácení do kontextu, etc. Pojmy a celé zadání chápejte v určité šíři a nikoli dogmaticky.

Superstudio se uskutečňuje se svolením organizátora původního Superstudia, jímž je SONA (Student organised network for architecture in Australia). Iniciátory projektu v České republice jsou David Neuhäusl a Matěj Hunal (aka krásní architekti, o.s.).