Svobodné barvy

18. 12. 2015 – 11. 1. 2016

Výstava Svobodné barvy představí výběr děl z ateliéru A.R.T. (Ateliér radostné tvorby) zaměřený na unikátní barevnost v tvorbě umělců s mentálním handicapem a se zkušeností s duševní nemocí.

Práce s barvami je u každého autora zcela jedinečná, osobitá, komponovaná bez jakýchkoliv předsudků, svazujících kánonů a vědomí komplementarity. Nese individuální symboliku, je dramatická i poetická, ale vždy uhrančivá svojí naprostou svobodou. Barvy zde neopisují skutečnost, ale ožívají vlastní energií, která autenticky vyjadřuje cítění, vnímání a imaginaci umělce. Jsou jako mapy zobrazující klimatické zóny jeho prožívání, na které má okolní realita jen dílčí vliv.

Lidé s mentálním handicapem či psychickou nemocí jsou společností vnímáni jako ti, kterým je třeba z pozice silnějšího pomáhat. Na poli umění tato hierarchie ale neplatí. Tito tvůrci jsou pro společnost obohacením a inspirací – právě proto, že narušují její zažité stereotypy. Vědomí vratkosti našich jistot a otevírání nových, dosud nespatřených horizontů, může být nejen zdrojem sebepoznání a uvolnění potlačovaných kapacit jedince, ale i motorem kulturního rozvolnění – a tím pádem i rozvoje.

Výstava Svobodné barvy chce poukázat na to, že nadřazenost většinové společnosti vůči umělcům s mentálním handicapem je neopodstatněná. Chce nás upozornit, že jsme to my, kdo je ochuzen ve své představivosti, a že naše domnělá normalita nám dost možná ubírá na svobodě – minimálně té tvůrčí.

Kurátorka: Terezie Zemánková

Výstava probíhá v kavárně centra DOX.