Syntetická média

26. 9. 2020, 16:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Vstupné: základní 90 Kč | studenti a senioři 60 Kč

Workshop se koná v rámci festivalu NĚCO 2020


Centrum současného umění  DOX
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

V nedávné době jsme zaznamenali pokrok v rozvoji umělé inteligence – máme k dispozici tzv. „neuronové sítě“ schopné generovat fotorealistické lidské tváře, zvířata, objekty či přírodní scenerie (GANs, Generative Adversarial Networks). Tyto sítě zpřístupnily široké veřejnosti možnost manipulace obrazu a zvuku, čímž zpochybnily dosud funkční metody ověřování pravdivosti audiovizuálních informací. Jak bude fungovat naše společnost, když nebude možné rozlišit realitu od fikce? Nejen populární deepfakes, ale i různé další formy synteticky vznikajícího mediálního obsahu vyvolávají sporné názory na budoucí využití této technologie v médiích a podněcují tak výzkum nových přístupů k ověření jejich původu/pravosti. Prostřednictvím tohoto workshopu se kromě vhledu do této problematiky seznámíme také s aktuálními nejvíce dostupnými nástroji na generování syntetického vizuálního obsahu a v praxi si vyzkoušíme možnosti, které nabízejí.