Tibet Now! Umění v exilu

4. 10. 2018, 19:00

„Musíme se snažit pojmenovávat naši realitu způsobem, který odráží naši každodenní zkušenost lidí žijících v okupaci a jako uprchlíci.”


exilový básník Bhuchung D Sonam

Znáte tvorbu současných tibetských básníků? Slyšeli jste už tibetský rap? Mladá generace tibetských spisovatelů, výtvarníků, fotografů, tanečníků či filmařů tvoří převážně daleko od svého domova. Stále častěji obrací svou pozornost k otázce, co v dnešní době znamená být Tibeťan. O současném tibetském umění, literatuře a životě v exilu a také o umění, které je osudy Tibeťanů žijících v exilu inspirováno, budou hovořit:
Kate Saunders   – spisovatelka a mezinárodně uznávaná odbornice na problematiku Tibetu a Číny, ředitelka výzkumu mezinárodní organizace International Campaign for Tibet, autorka knihy Eighteen Layers of Hell: Stories from the Chinese Gulag
Darig Thokmay – tibetský básník žijící v Oxfordu (videokonference)
Greg C. Bruno – novinář, spisovatel, autor knihy Blessings from Beijing: Inside China's Soft-Power War on Tibe t a řady reportáží o Číně, Tibetu a uprchlických tibetských komunitách v Asii
Viliam Dočolomanský   – režisér divadelního souboru Farma v jeskyni, držitel Evropské ceny nové divadelní reality, autor představení Útočiště inspirovaného rozhovory s mladými Tibeťany žijícími v Londýně
Anglicky s tlumočením do češtiny.
Vstupné:
základní 90 Kč 
snížené pro studenty a seniory 60 Kč
Člen Klubu přátel DOX zdarma
Tibet Now! je součástí micro eventu HERE BE LIONS v rámci evropského projektu sociálního a komunitního divadla Caravan Next.