TONSPUR goes Praha

2. – 6. 12. 2009

Projekt TONSPUR, jehož počátky se datují do roku 2003, vznikl z představy možností ozvučení veřejných prostorů – sálů, hal, pasáží, jejichž součástí se stává komponovaná či improvizovaná hudba. Vize ozvučeného prostoru jako nové složky architektury a genia loci místa, která vzešla z autorské spolupráce Georga Weckertha a Petera Szelyho, byla realizována
v Musems Quartier v centru Vídně a za šest let své existence je nedílnou součástí tohoto místa. Občanské sdružení earfly reflection prezentuje výběr
z děl umělců, kteří pro TONSPUR vytvořili během doby jeho existence hudební kompozice a zvukové instalace. Pražské představení projektu TONSPUR je reprezentativním průřezem tvorbou inspirovanou myšlenkou ozvučení prostor, hudbou, která pro svébytnou osmikanálovou reprodukci na popud jejich tvůrců přímo vznikala.

Specifickým prvkem projektu TONSPUR a současně jeho zvukovým základem je osmikanálová reprodukce, díky které se prostor, kde je instalováno osm reproduktorů, stává místem pro zastavení, meditaci, zaujetí procházejících návštěvníků. Každý ze třiceti autorů uvedených v Praze se zcela originálně vyrovnává s netypickým úkolem naplnit toto zadání. Posluchači tak mají unikátní možnost během každého dne, kdy výstava potrvá, vyslechnout
v Centru současného umění DOX vybrané kompozice. Po berlínské prezentaci na náměstí Schlossplatz v Berlíně je to jeden z dalších pokusů
o uvedení projektu TONSPUR mimo Vídeň, pro kterou byl původně koncipován.

Sdružení „early reflections“ bylo založeno roku 2003 skladateli Sylvou Smejkalovou a Michalem Trnkou jako občanské sdružení, jehož záměrem je aktivní podpora a provozování soudobé vážné hudby. Během své existence se „early reflections“ vyprofilovalo v uměleckou platformu, na které se současná hudba úspěšně konfrontuje také s jinými žánry umění, např. pantomimou, výtvarným či multimediálním uměním. Z nejvýznamnějších počinů sdružení lze uvést projekty se zahraniční účastí jako byly koncerty ve spolupráci se slovinským dirigentem Marko Hribernikem, či německým dirigentem Tilo Schmalenbergem, dále provedení melodramu Pierot Lunaire s rakouskou sopranistkou Ulrike Sych a další. V současné době se orientuje na oblast multimediálních projektů s mezinárodní účastí, v předešlém rocebyla hostem early reflections rakouská skladatelka Andrea Sodomka, která pro soubor early reflections zkomponovala „Difference between me and my shadow“. Stranou nezůstává ani trvalá prezentace hudebního odkazu klasiků XX. století a tvorba žijících českých autorů.

Projekt TONSPUR goes Praha vznikl ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a Centrem současného umění DOX.