Transparency Nation

2. – 30. 6. 2011

Ateliér skla pod vedením Ak. Soch. Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové představí svou nejnovější tvorbu na výstavě, která byla vytvořena speciálně pro prostor Centra současného umění DOX. Výstava Transparency Nation je unikátní prezentací různých přístupů k práci se sklem. Šestnáct studentů včetně pěti stážistů a také vedoucího ateliéru, Ronyho Plesla, a jeho asistentů bude vystavovat objekty, jež se liší velikostí, formou i funkcí, ale vždy je spojuje jeden zásadní prvek a tím je transparentnost.

„Sklo prochází obrovským technologickým a s ním spojeným estetickým vývojem. Ateliér skla na toto vše reaguje a k silné výtvarně řemeslné tradici chce přidat větší důraz na současné pojetí výtvarného umění a designu. Sklo je sice ojedinělý, a zvláště v Čechách výjimečný fenomén a materiál, ale to není samospasitelné, jak je vidět na mnoha rovinách sklářského školství, průmyslu i výtvarné činnosti“,  říká vedoucí Ateliéru skla Rony Plesl.

Výstava je rozdělena do dvou sekcí. První rozsáhlá část představí volnou tvorbu studentů, druhá část projektu, prodejní výstava prezentovaná v designshopu DOX by Qubus, patří užitým artefaktům, které byly realizovány za pomoci českých skláren Ajeto, Janštejn a Kavalier. Návštěvníci tak mají unikátní příležitost zakoupit díla mladých českých designérů. Obě části výstavy se vzájemně doplňují a prolínají a nabízejí komplexní pohled na současné sklo.

Název výstavy Transparency Nation odkazuje k pojmům transparentní, jednoduchý, průhledný, přímočarý, čistý, nezkorumpovaný, pronikavý, průsvitný, prolínavý, viditelný, přehledný. Tato synonyma vyjadřují na jedné straně myšlenkový koncept výstavy, ale jsou také parafrází směru, kterým se sklářský ateliér na VŠUP ubírá. Ateliér se snaží jít cestou tvůrčího designu
s přesahem až ke konceptuálnímu přístupu, ze kterého je možno přejít k jakékoliv umělecké disciplíně. „Bod, linie, prostor, půdorys, horizont, obrys, materiál a především světlo, to jsou formální mantinely a vodítka určená všem vystavujícím. Využití nových, hlavně transparentních, materiálů i nových technologií k vytvoření silného emočního a estetického zážitku bude preferováno na úkor klasických sklářských metod“, popsal Rony Plesl směr, kterým se studenti při realizacích ubírali.
Fotografie z vernisáže 1. 6. 2011