Václav Bláha – Knihy se těžko vystavují

25. 9. – 8. 10. 2014

Grafik Václav Bláha (1922) studoval těsně po válce na soukromé škole prof. Jaroslava Švába (Officina pragensis) a v letech 1951-1956 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ateliéru prof. Karla Svolinského. 

Věnuje se převážně knižní tvorbě, ve které dokázal šťastně spojit a přehodnotit vliv obou učitelů – typografická kázeň se prolíná s hravostí, se vztahem k barvě. Bláhovy knihy charakterizuje prostota řešení, soulad textu, typografie a výtvarného doprovodu a užití autorského písma. Volně psaná jména a názvy často doplňuje křehkými kresbičkami nebo barevnými plochami a tvary. Pro každý úkol hledá zvláštní řešení. 

Za půl století upravil a vyzdobil přes tisíc knih a navrhl podobu několika edičních řad. Za svoji nejzdařilejší knihu považuje Pana Teste (Odeon, 1971) od Paula Valéryho, o které před lety zapochyboval, "jestli se to dá vůbec ilustrovat". Kromě ní budou na výstavě zastoupeny ukázkami i další důležité práce – ilustrace, návrhy obálek, jejich nátisky i konečné realizace, kresby. K volnému nahlédnutí bude i několik knížek. Pozorní návštěvníci brzy zjistí, že knihy Václava Bláhy znají, aniž si to uvědomují. Staly se součástí naší kulturní paměti.

Výstavu připravil Archiv výtvarného umění ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Elpida pro seniory v rámci festivalu Old´s chool. Vernisáž proběhne 25. září v 18h v prostorách Archivu výtvarného umění.