Václav Havel: Síla hrdinské imaginace, Columbia University, New York

27. 3. – 19. 4. 2012

Expozice Václav Havel, síla hrdinské imaginace je vystavena na Columbia University v New Yorku, School of International and Public Affairs, ve čtvrtém patře v atriu (420 West 118th Street, New York). 

Výstava vznikla ve spolupráci Centra současného umění DOX v Praze
a School of International and Public Affairs, Columbia University v New Yorku. Obsahuje fotografie z Havlova života, jejichž autory jsou Oldřich Škácha, Karel Cudlín a Alan Pajer. Doplňují je vybrané citáty z Havlova eseje
Moc bezmocných , která je dnes neméně aktuální než v době svého vzniku
v roce 1978. Výstava ukazuje spojení tří hlavních rolí, jež určily životní dráhu Václava Havla - kritického občana, politika a veřejného intelektuála. Upozorňuje zejména na myšlenku lidských práv, kterou prosazovala proti totalitní vládě iniciativa Charta 77 inspirující podobná hnutí v dalších zemích. Úvodní text k výstavě cituje amerického psychologa Philipa Zimbarda
a odvolává se k jeho konceptu hrdinské imaginace: "Havel využíval a přijal za svou sílu hrdinské imaginace ve snaze zformovat svá přesvědčení
a sdílené hodnoty do společenského, politického boje. Tento hodnotový systém dovoluje každému z nás ve chvílích střetnutí se situačními silami,
jež nás oslabují, povstat a překonat tato omezení a nabýt sílu konat moudře a ušlechtile."
Výstavu sestavil Jaroslav Anděl, umělecký ředitel Centra současného umění DOX.