„Ve vzduchu nad nimi se objevila loď“ - Seamus Heaney a zázraky všedního dne

27. 4. 2017, 19:00

Světliny VIII
Kroniky praví: když mniši v Clonmacnoise
se pospolu modlili v oratoři,
nad nimi se ve vzduchu zjevila loď.
 
Vlekla za sebou kotvu tak hluboko,
že se zachytila o oltářní mříž,
a pak, když se trup s houpnutím zastavil,
se jeden muž spustil po laně dolů
a snažil se ji vyháknout. Leč marně.
„Nesnese zdejší život a utopí se,“
 řekl opat, „když mu nepomůžem.“ Pomohli,
volná loď vyplula a muž vyšplhal zpět,
opustil zázraky, jež dole poznal.
Seamus Heaney – Ze sbírky "Seeing Things", 1991, překlad: Daniel Soukup
Úžas z obzorů a péče o konkrétno – ve střídání těchto dvou momentů spočívá vidění světa Seamuse Heaneyho (1939–2013), jednoho z nejvýznamnějších moderních anglofonních básníků. Ve své první sbírce Přírodozpytcova smrt ( Death of a Naturalist , 1966), líčí především vlastní dětství na farmě v severoirském hrabství Derry. Ve sbírkách ze 70. a 80. let se mimo jiné vyrovnává s probíhajícím sektářským násilím mezi severoirskými katolíky a protestanty. Tematický záběr Heaneyho poezie se postupně rozevíral, až obsáhl téměř celou západní básnickou tradici od Vergilia po současnost. Přitom si jeho poezie uchovala svébytně intimní ráz a obrazy z evropské kultury či irských dějin se v ní střídají s osobními vzpomínkami. Vedle dvanácti básnických sbírek jsou podstatnou součástí Heaneyho díla také překlady a eseje. Roku 1995 získal Seamus Heaney Nobelovu cenu za literaturu.    
Během další vzduchoplavby budou o díle Seamuse Heanyho hovořit:
Catherine Heaney – dcera básníka Seamuse Heanyho
Bill Shipsey – zakladatel Art for Amnesty
Justin Quinn – básník a kritik
Daniel Soukup – překladatel
Moderuje: Mariana Machová
Vstup: 60/40Kč
Zdarma pro členy Klubu přátel DOX
Kapacita omezena. Rezervace na: rezervace@dox.cz
Program bude simultánně tlumočen z češtiny do angličtiny.