Vizuální imaginace Samuela Becketta

24. 11. 2022, 17:00

Ať máte jasno, než vás rozptýlíme

Kolik stojí lístek? 120 Kč | členové Klubu přátel DOX vstup zdarma (registrace nutná)

Jakým jazykem? Diskuze proběhne
v angličtině.

Vzducholoď Gulliver
Poupětova 1, Praha 7
Ukázat na mapě

Osobní knihovna Samuela Becketta. Téma pro odborníky z oblasti literatury
– Dirka Van Hulleho a Marka Nixona. Přednáška dvou významných osobností doplněná bohatým obrazovým materiálem se v Centru DOX zaměří na sbírku knih slavného irského spisovatele a dramatika, která po jeho smrti v roce 1989 zůstala v Beckettově pařížském bytě. Pozvaní hosté se budou zamýšlet nad stopami četby i margináliemi nalezenými v těchto knihách a popíší, co nám říkají o Beckettově myšlení. Sám autor prý s oblibou „četl, co mu přišlo pod ruku“ (jak v roce 1936 řekl svému příteli Thomasi MacGreevymu), a také shromažďoval podklady pojednávající o nejrůznějších námětech, které pak ovlivnily jeho estetické myšlení a tvorbu. Centrem zájmu bude především Beckettův hluboký vztah k výtvarnému umění, jenž zásadním způsobem utvářel působivé obrazy v jeho divadelních
a literárních textech. Na základě knih o umění a katalogů galerií nalezených
v Beckettově dochované pařížské knihovně, Beckettových nevydaných deníků, rukopisů i publikovaných textů nabídne přednáška jedinečný vhled do Beckettovy tvůrčí, vizuální imaginace.

Dirk Van Hulle je profesor bibliografie a moderních dějin knižní kultury na Univerzitě v Oxfordu a ředitel Oxfordského centra pro textologii (Oxford Centre for Textual Editing and Theory – OCTET).

Mark Nixon je docent moderní literatury a spoluředitel Beckettovy mezinárodní nadace (Beckett International Foundation) na Univerzitě v Readingu.

Ve spolupráci

Pořádá Centrum současného umění DOX ve spolupráci s Kabinetem irských studií FF UK.

Přednášku finančně podpořil ESP/Irish Studies Programme irského ministerstva zahraničních věcí.